29S Lasten volgens den staat van oorlog (1) Oude schulden Logies- of sorvies-geldcn Voor fortificatiën Voor het gieten van geschut Tot vereering van prins Filips Willem van Oranje Tot den tocht naar Gulik Voor legerlasten en tocht naar Gulik Onkosten voor Gulik; tocht naar Brunswijk Legerlasten Tot „redemptie van de tiers" van Frankrijk (2) Schuld aan Groot-Brittanniëmet opgeld (10 termijnen) Voor de aflossing der pandsteden in mindering der beloofde 2.500.000, vopr den llden termijn, voor 300.000 van andere posten, met opgeld (3) Termijn aan den koning van Groot-Brittannië 6.941.300-6- 1.100.000 209.217—19- (1) Do eerste 5 maanden van 1009 volgens de petitie tegen 8 millioen in het jaar, de volgende 7 maanden tegen 515.424 per maand. (2) Zie bladz. 22. (3) Zie bladz. 46.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 322