317 J an Floris Hendrik Karel; geboren 5 September 1782, overleden 29 Maart 1824 a|s kapitein der infanterie. van Jan Nicolaas Floris van Lodewijk Theodoor van Jan Floris Anna Isabella, gehuwd met Matthias Hoeufft van Oijen, Luitenant-Generaal der cavalerie. Elisabeth Agnes Jacoba, gehuwd met Alexander Sweeder, rijksvrijheer van Spaen (baron van Spaen—La Leck). Henriëtte Johanna Suzanna Maria, 1782 gehuwd met Evert Frederik baron van Heeckeren van de Cloese (baron van Heeckeren van Beverweerd). uit le huwelijk: Mauritia Ludovica gehuwd met Werner Ernst baron van Mirbach. Henrietta Carolina gehuwd met Ulrich Gothard baron van Nolden en Krothen. uit 2e huwelijk: Catharina Elisabeth Wilhelmina, gehuwd mot Coenraad Schuur. Josina Geertruida, huwt 1766 Jan Testas; na zijn overlijden, 1783 Gerrit Maurïts van Dieren. uit 2e huwelykIsabella Charlotte Amalia, huwt 1782 Willem Karet. Pieter baron de Geer van Oudegein. uit le huwelijk: Geertruida Franqoise Elisabeth, gehuwd met Karel Frederik graaf van Rehbinder. Barbara Arnolda Flora, gehuwd met Govert Bijl df. Yroe. c. GESLACHTSLIJST Nassau—La Leck (La Lecq). Prins Maurïts liet bij zijn overladen Iweo natuurlijke zonen na Jhr. Willem van Nassau, heer van de Leck (Lek), gehuwd met Anna van der Noot; 18 Augustus 1627 als Luitenant-Admiraal van Holland en West-Friesland gesneuveld by het beleg van Grol; zonder nakomelingen; en Jhr. Lodewijk van Nassau, heer van Beverweerd en Odijk, sinds 1627 mede van de Leck; in 1630 gehuwd met Elisabeth, dochter van Willem Adriaan graaf van Hornes, heer van Kessel, 28 Februari 1665 overleden als Generaal-Majoor der infanterie en gouverneur van's-Hertogenbosch. Uit laatstgenoemd huwelijk sproten drie zonen: Maurïts Lodewijk, Willem Hadriaan en Hendrik, die den 24sten April 1679 door keizer Leopolold I inden Ryks gravenstand verheven werden, voortaan met hunne nakomelingen den titel voerende van graven en gravinnen van Nassau-La Leck. Hunne geslachtslijsten volgen sub I, II en III (1). I. GRAVEN VAN NASSAU—LA LECK, heoren van Beverweerd, enz. (2). Maurïts Lodewijk I; 1669 gehuwd met Anna Isabella van Beheren Schagen, gravin van Warfusé, overleden in April 1633 als Kolonel der cavalerie en gouverneur van Sluis. Maurtts Lodewijk II; geboren in November 1670, huwt 1690 Elisabeth Wilhelmina, dochter van zyn oom Willem Hadriaan, overleden 26 December 1740 als Luitenant-Generaal der cavalerie. Willem Hendrik, heer Hendrik Karel, Lodewijk Tiieodoor Paulus; Maurïts Willem; van de Lek en Beverweerd; heer van Beverweerd en Odijk, geboren in Augustus 1704. geboren 1706, geboren 3 Juni 1693, geboren 6 December 1696; huwt 1729 Christoffeltna Maria Reiniera, overleden als Luitenant overleden 13 December 1762 huwt 1753 Johanna Gevaerts, gravin van SchlippenbachGeneraal der infanterie, als Luitenant-Generaal der overleden 26 Jauuari 1781 na haar overlijden, 1733 Geertruida Crommelin, cavalerie. als Kapitein der infanterie. overleden 1748 als Generaal-Majoor der cavalerie. Jan Nicolaas Floris; geboren 4 Augustus 1709, huwt 1736 Cornelia van Hangest d'Ivoy; na haar overlijden, 1747 Maria Anna Testas. Uit tweede huwelijk: Lodewijk Theodoor heer van de Lek en Ouwerkerk; geboren 20 November 1741 huwt 1766 Johanna Franqoise Elisabeth Crousat; na haar overlijden1768 Anna Maria Adrienne Pauline, markiezin de Chandieu Villars, overleden in April 1795. Uit eerste huwelijk: Jan Willem Maurïts, overleden in 1783 als Luitenant-Kolonel der infanterie en Maurïts Lodewijk, geboren 16 September 1742, overleden 1768. Uit tweede huwelijk: Jan Florts; geboren 6 April 1751 huwt 1780 Barbara Arnolda Lemmers; overleden 14 April 1814. Uit tweede huwelijk Lodewijk Filips Karel, geboren 21 Augustus 1769, overleden 1794. Maurïts Lodewijk; geboren 13 April 1790, overleden 1814. Abraham geboren 2 Juni 1792, overleden 1 April 1818. (1) De zusters der drie eerste rijksgraven en hunne echtgenooten waren: Emilia 1659 gehuwd met Thomas Butler graaf van OssoryGeneraal der Engelschen en Schotten in Staatsoliën dienst. Elisabeth, gehuwd met Henry Bennet, graaf Arlington. Maurice Marguerite, gehuwd met Colin Lindsay, graaf Bal carrés. WilH^lmina Anna, 1671 gehuwd met Albert van Ruytenburg, commandeur van Sas van Gent. Charlotte Filiberta, ongehuwd, was „Lady of the Bedchamber" van koningin Anna van Groot-Brittannië. (2) Dochters uit dezen tak van Maurïts Lodewijk II van Willem Hendrik van Hendrik Karel van Lodewijk Theodoor Paulus

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 341