u. Jean Francois de la Salle. .3 15 i. Regiment Duitschers van graaf Ernst Gasimir van Nassau. 9 compagnieën. k. Nederlanders (garde van zijne Excellentie, com pagnieën van graaf Hendrik Frederik van Nassau, graaf Filips van Hohenlohe, Wal raven van Brederode, heer van Ameide, Alexan der van Wevert zijnde de compagnie van Prins Maurits op Overijssel en Willem Adriaan graaf van Hornes en heer van Kessel) 6 l. Regiment Friezen11 Totaal. 132 compagnieën. Cavalerie (1). m. Regiment van graaf Hendrik Frederik van Nassau3 compagnieën. n. Daniel de Hertaing heer van Marquette4 o. Louis de Kethulle, heer van Rijhoven3 p. graaf Johan Ernst van Nassau. 3 q. Thomas van Stakenbroeck 4 r. Diederik Quadt van Wickraidt 3 s. Nicolaas Schmelzingh. 3 t. Marcelis Bacx4 v. Ulrich Wagemans3 Johan Bacx3 compagnie dragonders van Michiel Otmarson 1 compagnie. Totaal. 37 compagnieën, uitbrengende 3020 paarden. De artillerie telde 6 halve kanons van 24 E en 3 veldstukken van 18 E ijzer, met 750 schoten voor een batterij- en 4-00 voor elk ander veldstuk; op last van Prins Maurits kwamen daarbij nog 4 heele kanons van 48 E en 2 halve kanons (2). Het wapen stond onder bevel van den heer van Kessel met Paul de G-renu als luitenant. Tot het verdere personeel behoorden de edellieden van het geschut, de conducteurs, com- miesen, hoofden en gezellen van verschillende ambachten, een meester- constabel en 24 kanonniers. Als ingenieurs gingen mede Raeff Dexter w. (1) Regiments-formatie van tjjdelyken aard. (2) Het aantal stukken geschut werd later ook nog tydens het beleg van Gulik vermeer derd. Nijmegen leende drie halve kanons; uit 'sGravenweerd had eene verzending plaats, omdat voor Gulik eenige kanons waren „verlopen ende gebroken" dit laatste gold ook nieuw gegoten geschut, waarvan de constabels zeiden, dat het gemaakt was van „quade stoffe" (Res. S. G. 14 en 15 Augustus 1610).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 39