ie Luchtvaartregiment C.-Lvd. opdracht om in de strijd vóór de Grebbeberg in te grijpen met inzet van alle beschikbare vliegtuigen. Daarom ontving de commandant van het detache ment Schiphol tegen 16.15 het volgende bevel van de C. -1 Lv. R 'toestand op de Grebbeberg ernstigvoor morele ondersteuning van de eigen troepen is het noodzakelijk aanvallen te doen op de westrand van Wageningen. Indien nodig kan op het vliegpark Soesterberg worden geland'. De nog gereedstaande drie vliegtuigen startten om 16.45 in het volgende patrouille- verband Fokker-G I.A ('Mercury'), no. 325. (res. ielt.-vl. T.H. Leegstra, cdt.-dpl. sergt.-rtgjstaartschutter W.P. Wesly). Fokker-G I.A ('Mercury'), no. 303. res. ie lt.-vl. A. van Oorschot-dpl. sergt.-rtg/staartschutter M. W. Sonneveld). Fokker-G I.A ('Mercury'), no. 322. res. sergt.-vl. H. Hartkoren - dpi. sergt.-rtgjstaartschutter P.J. Lok Nadat zij voor de Grebbeberg, aan de Wageningse kant, verschillende aanvallen hadden gedaan op vijandelijke colonnes en op troepenopstellingen, waarbij veel vuur werd ontvangen vanaf de grond, vlogen de vliegtuigen naar het vliegpark Soesterberg om daar te landen. Na de landing om 18.45 bleek dat de sergeant- radiotelegrafist/staartschutter W.P. Wesly een lichte verwonding had opgelopen, terwijl de brandstoftanks en de olieleidingen van de drie vliegtuigen door het vij andelijk vuur waren lekgeschoten. In verband met in de cockpit binnenstromende benzinedampen had de escadrillecommandant (Leegstra) zijn cockpitkap tijdens de vlucht afgeworpen. Te Soesterberg stapte hij daarom over in de G I, no. 322, die als eerste weer gevechtsgereed was en vertrok twintig minuten na de landing met dit vliegtuig weer naar Schiphol, waar hij omstreeks 19.00 landde. Op het vlieg park Schiphol waren intussen drie jachtvliegers aangekomen van de Jachtgroep Veldleger (V-2 Lv.R.), t.w. reserve tweede-luitenant-vlieger F.G.B. Droste, tweede-luitenant-vlieger G. Steen en reserve sergeant-vlieger G.R. Ottes. Tevens waren van dat onderdeel drie staartschutters aangekomen, onder wie dienstplichtig sergeant-staartschutter J. Staal. De namen der beide anderen konden niet worden achterhaald. Genoemde jachtgroep had - zoals hierna zal blijken - tijdens de ongelijke strijd boven het vliegpark Ypenburg in de vroege morgen van 10 mei praktisch opge houden te bestaan. De C.-2 Lv.R. had toen maartegelen genomen om de jachtgroep weer op peil te brengen door gebruik te maken van de Fokker-G I.B ('Wasp') vliegtuigen, die de regering had gekocht van de N.V. Nederlandse Vliegtuigfa- 276

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1970 | | pagina 290