Redactie-adres: Nummer 2 Jacob Catalaan 18 3931 VE Woudenberg juli 1982 Tel 03498 - 3496 EEN REDACTEUR VOOR DE NIEUWSBR ZEE Nu de Nieuwsbrief een vaste plaats krijgt in de activitei ten van onze stichting, is het belangrijk om iemand te hebben die de redactionele werkzaamheden op zich wil nemen. Het bestuur kan met genoegen mededelen dat zij de heer J.F. Algera, majoor van de Koninklijke Luchtmacht en thans werkzaam aan de Luchtmacht Staf school, bereid heeft gevonden deze taak ter hand te nemen. Zijn inzet en enthousiasme staan er ongetwijfeld borg voor dat de Nieuws brief een goede toekomst tegemoet gaat. Jan, hartelijk dank en veel succes II H. Dieters OVER HET DOEL VAN DE STICHTING EN ENTHOUSIASME Algemeen gesteld is het doel van onze stichting het actief meehelpen bij de verdere uitbouw van het Militaire Luchtvaart Museum. Dit doel wordt ondersteund door elk lid van de stichting dopr het simpele feit dat hij of zij lid - donateur - is. Maar om het doel te bereiken, zal een deel van de leden echt actief moeten zijn. Dit kan op vele manieren: assisteren bij het zoeken naar vliegtuigen, docu mentatie, foto's die nog missen in de museumcollectie; renoveren van vliegtuigen; verzorgen van rondleidingen en lezingen; enzo voorts. Zo hebben leden van de stichting het onlangs mede mogelijk gemaakt dat het museum op een viertal feestdagen kon worden open gesteld. Ondergetekende had het genoegen op Bevrijdingsdag als gastheer op te treden in het museum. Zo'n dagje museum is voor een luchtvaart- én museumenthousiast een plezierige vrijetijdsbesteding. Het is overigens beslist niet noodzakelijk dat je voor het ontvangen en-begeleiden van bezoekers alles afweet van vliegtuigen of lucht vaarthistorie. Voor moeilijke detailvragen van het publiek is altijd wel één der museummedewerkers in de buurt. Belangrijkste is dat deze steunverlening, alle steun die wij als 'vrienden' het museum geven, met enthousiasme wordt gegeven. Het succes dat wij kunnen bereiken, zal vooral gebaseerd zijn op ons enthousiasme. En dat enthousiasme Is er binnen onze stichtingl Het is immers in de eerste plaats enthousiasme, zeg maar 'hart' voor de (militaire) luchtvaart, dat mensen doet besluiten lid te worden. En het is thans ook met enthousiasme dat wij als jonge stichting van de grond komen; we moeten nu naar kruishoogte i !irr-AV= VAN Dc STICHTING VR'PNO^N VAN H-T V" 'TA"°? I urHTVAAOr 'cc im

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1982 | | pagina 1