en koers zetten naar ons doel. Over de zaken die de stichting met enthousiasme ter hand heeft genomen en nog gaat nemen, wil de Nieuwsbrief u nader informeren. J.F. Algera NOTITIES UIT HET MUSEUM In de eerste Nieuwsbrief van april jl. werden vrij willigers opgeroepen om assistentie te verlenen bij de open stelling van het museum op een viertal feestdagen. Gelukkig is aan deze oproep gevolg gegeven door een aantal 'vrienden' van het museum, zodat wij met hulp van de vrijwilligers in staat waren de poorten op bedoelde feestdagen wijd te openen. De proef met deze openstelling kan als geslaagd worden beschouwd. Naast het grote succes op Tweede Paasdag met 1500 bezoekers, werd op de overige drie vrije dagen - Koninginnedag, Bevrijdings dag en Hemelvaartsdag - een bezoekersaantal van 700 (per dag) genoteerd Wij zijn de vrijwillige medewerkers bijzonder dankbaar voor hun inzet. Overigens, vrijwilligers voor het houden van toezicht hoeven zich niet te beperken tot de genoemde feest dagen. Tijdens de zomermaanden wordt gedurende de werkdagen een grote wissel getrokken op het museumpersoneel. Iedere hulp, op welke 'door-de-weeksedag dan ook, is welkom. Gaarne her haal ik dan ook de oproep: Als u er aardigheid in heeft, meldt u zich aan als toezichthouder bij de conservator, de heer G.W. Glerum, telefoon 05404 - 34222 toestel 2838 of 2270. Naast de openstelling op de feestdagen heeft een ander evenement de aandacht getrokken. Op 26 mei vond de opening plaats van de tentoonstelling met schilderijen van Cor Hermeier met het motief 'ik heb het gezien'. Na een kort welkomstwoord door ondergetekende werd de openingstoespraak gehouden door Rudolf Spoor, regisseur bij de NOS. Hij belichtte daarbij de per soon van Cor Hermeier, zijn werk en 'last but not least' de betrokkenheid van de kunstenaar bij de militaire luchtvaart. Hoewel Cor Hermeier geen vlieger is - hij is decorontwerper bij de NOS - heeft hij de sfeer van de operationele vliegerij uit zonderlijk scherp getroffen. Zijn werk heeft een echtheid die duidelijk afstand neemt van de klinisch zuivere vlegtuigafbeel- dingen die bij tijd en wijle te zien zijn. Frappant tijdens de opening van de tentoonstelling was de opmerking van een ervaren jachtvlieger bij het schilderij van vliegtuigen in een blauw met wit gemêleerde lucht:'Kijk, zo zie ik dat nou ook'. Verder commentaar is overbodig, u moet het zelf zien. Een prettige bijkomstigheid was dat de dag na de opening een filmteam van de NOS opnamen maakte van tentoonstelling én museum voor het programma 'Toeristische Tips'. Tenslotte nog iets over de 'Gedachtenishoek'De bouw hiervan is vertraagd door drukke werkzaamheden in de werkplaats van de Vliegbasis Soesterberg. De voorbereidingen zijn echter voltooid en de werkzaamheden zullen op korte termijn beginnen, 'n Volgende keer hoop ik u te kunnen informeren over het eind resultaat M.H.G. Coolen (Directe Militaire Luchtvaart Museum) - 2 -

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1982 | | pagina 2