TENSLOTTE .hebt u natuurlijk vastgesteld dat deze Nieuws brief veel omvangrijker is dan de voorgaande uitgaven. Een belangrijke reden hiervoor is de opening van ons museum op 1 april jongstleden voor het seizoen 1983. Dit brengt van zelfsprekend nieuws met zich mee, welk nieuws wij u in deze Nieuwsbrief hebben gebracht. Daarnaast had ook de stichting het nodige nieuws te melden. En tenslotte was er inmiddels een verheugende hoeveelheid kopij die op publicatie wachtte. Een extra dikke Nieuwsbrief derhalve die u hope lijk ook zal opwekken gauw weer eens ons museum te bezoeken. J.F. Algera NIEUWSBRIEFNIBUWSBRIEFNIEUWSBRIEPNIEUWSBRIEFNIEUWSBRIEP

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1983 | | pagina 11