bestuur als de samenstellers van de nieuwe museumgids zijn optimistisch gestemd. We hopen in elk geval nog in het lo pende museumseizoen de nieuwe gids uit te geven. Daarmee zou de stichting een langgekoesterde wens vervullen van de museumleiding en dat in het jaar waarin het Militaire Luchtvaart Museum zijn derde lustrum viert. NIEUWSBRIEF JES Museumwinkel. De stichting wil artikelen die verband hou den met de (militaire) luchtvaart gaan verkopen in een eigen winkeltje. Dit kan uiteraard alleen gebeuren binnen de openingstijden van het museum (van 1 april tot 1 december, maandag tot en met vrijdag 10.00 tot 16.00 uur) en op som mige feestdagen. Voor het•bemannen*van deze museumwinkel zoekt de stichting vrijwilligers. Hij of zij die de stichting wil helpen - en daardoor natuurlijk ook het museum - wordt verzocht contact op te nemen met de heer M.B. de Roos. Diamantweg 32, 3817 GK Amersfoort (tel 033 - 63 17 35). Openstelling museum op feestdagen. Ook dit jaar opent het museum weer zijn poorten op een viertal feestdagen in het voorjaar. De eerste twee daarvan, Goede Vrijdag en Tweede Paasdag, zijn al voorbij, maar er komen nog Bevrijdingsdag (5 mei) en Tweede Pinksterdag (23 mei). De museumleiding kon tot openstelling op deze dagen besluiten, omdat zich - net als vorig jaar - enige vrijwilligers hebben gemeld om te helpen bij het toezichthouden. Met alleen het eigen museumpersoneel is openstelling: op niet-werkdagen namelijk niet te realiseren. Mochten er onder onze lezers nog lief hebbers zijn die willen meehelpen op 5 of 23 mei, dan kunnen die zich opgeven bij de conservator, de heer Glerum, tel 03404 - 3 42 22 toestel 2838 (of 2270). Nieuwe aanwinsten voor het museum. In de vorige Nieuws brief stond een overzicht van de vliegtuigen die het musetim in bezit of bruikleen heeft. Inmiddels zijn er weer twee nieuwe vliegtuigen aan die lijst toe te voegen; ook kunnen we de komst tegemoet zien van nog twee nieuwe aanwinsten. De lijst kan dan ook alsvolgt worden uitgebreid: Fabriek en typeRegistratie Bijzonderheden Fokker D.VII 266 In bruikleen van J.F. Algera Fokker B.V. Douglas C-47A Dakota ZÜ-5 Ex K-688 van Deense luchtmacht Convair PBY-5A Catalina 16-212 Stond in Bosbad Hoe ven; komt (na restau ratie) in 1984 naar museum Lockheed F-104G Starfighter nog niet bekend Komt naar verwachting dit jaar in museum

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1983 | | pagina 2