3 Konii voor de Nieuwsbrief, Voor museumvrienden die een bijdrage hebben voor de Nieuwsbrief of een reactie of suggestie willen inzenden, staat het redactie-adres in de kop van deze Nieuws brief. NOTITIES UIT HET MUSEUM Op Goede Vrijdag 1 april 1983 is het museum weer open gesteld voor het publiek. Wat direct zal opvallen, is de bij de ingang opgestelde C-47 Dakota die door de welwillende mede werking van de Luchtmacht Electronische en Technische School (LETS) werd overgespoten in de KLu-kleuren met registratie ZU-5 (zie ook Nieuwsbriefjesblz 2). Hal A heeft een ander aanzien gekregen. De Anson is overgebracht naar de museum—opslag op Gilze—Rijen. Hierdoor komen de B-25 en ook de Dominie beter tot hun recht. De Fok ker D.VTI werd overgebracht naar Hal B en de 'D.XXI' (verbouw de Harvard) nr. 219 is tijdelijk uitgeleend aan de TROS t.b.v. opnamen voor de KLu promotion film; hij komt vermoedelijk eind april weer verfraaid terug. Door de tijdelijk extra ruimte komt de expositie 1913-1940 in Hal A bijzonder goed tot zijn recht en zal daardoor vermoedelijk alle aandacht krijgen die ze verdient. Op 20 en 21 april zal het NOS-programma 'Laat ze maar praten' van Koos Postema worden opgenomen in Hal A. Hoofdper soon is 'Oorlogsvlieger van Oranje' Bob van der Stok; de Spitfire zal als decor dienen. De plaats waar de 'D.XXI' hoort te staan, kan dan worden benut voor zitplaatsen bestemd voor het daarbij aanwezige publiek. De wrakstukken uit de Tweede Wereldoorlog - ook in Hal A - zijn wat anders gegroepeerd zodat het publiek beter geleid wordt naar de gedachtenishoek, die is gecompleteerd met een wereldkaart waarop met lichtjes is aangegeven waar de Nederlandse luchtvarenden zijn omgekomen. De nieuwe 'briefingroom' werd al gebruikt voor diverse vergaderingen en bijeenkomsten en kan voortaan ook worden benut voor het vertonen van diaseries en films. In Hal B zal de Fokker D.VII die door Fokker in lang durige bruikleen is afgestaan, zichtbaar voor het publiek wor den gerestaureerd. De serie vlieger- en schietstoelen werd anders opgesteld en tevens uitgebreid. Bij de vliegveldmaquette wordt een nieuwe diaserie geprojecteerd over het vliegbedrijf op en om een vliegbasis. In goed overleg met de leiding van de Vliegbasis Soesterberg werd een afzetting gerealiseerd tussen de toegangs poort van het Kamp van Zeist en het museumterrein. Hierdoor wordt hopelijk voorkomen dat bezoekers zich begeven naar plaat sen binnen het kampterrein waar ze niets te maken hebben. Mede door deze regeling wordt het mogelijk ook op door-de-weekse feestdagen het museum open te stellen, mits er zich voldoende vrijwilligers aanmelden voor het toezichthouden op deze dagen, (zie ook Nieuwsbriefjes, blz 2). Tenslotte werd onze Public Relations losgekoppeld van het Bureau Voorlichting van de vliegbasis en kon die meer toe gespitst worden op het museum met alle voordelen van dien, zoals diverse publicaties in dagbladen en tijdschriften. Voor het eerst werd in samenwerking met de Jaarbeurs te Utrecht en de Nederlandse Vereniging van Amateur Vliegtuigbouwers (NVAV)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1983 | | pagina 3