Fwkbwrt ^^5mi Sedactie-adres Jacob Catalaan 18 3931 YE Woudenberg Tel 03498 - 3496 Nummer 6 Juli 1983 NOTITIES UIT HET MUSE"014 In de vorige uitgave werd de verwachting uitgesproken dat het aantal bezoekers dit jaar aanzienlijk zou stijgen en gelukkig is dit uitgekomen, want dit jaar zijn er nu al'ruim 30.000 bezoe kers in ons museum geweestI (In 1982 totaal 43.000.) Dit is mede te danken aan de goede publiciteit die we tot nu toe dit jaar hebben gehad in kranten en tijdschriften en voor radio en tv. Het tv-programma van de NOS op 27 april met Bob van der Stok was een topper met een waardering van 7,3 (Toon Hermans haalde ooit 3,2)1 De museumstand van 280 vierkante meter op de manifestatie 'Tech niek in vrije tijd' in de Jaarbeurs in utrecht trok vele belang stellenden. Datselfde geldt voor de museumstand én -vliegtuigen (Hunter, Thunderstreak, Hiller, Beaver) op de Vliegbasis Dealen tijdens de Open Dagen ZLu 1 933 vorige maand. Op 1 juli werd het 15-jarig beslaan gevierd van het MLM. Op 30 juni '3 avond3 marcheerde de muziekvereniging 'Odeon' uit Soesterberg gevolgd door enige museumvoertuigen door Soesterberg. Er werden op 1 juli enige demonstraties verzorgd door het Fokker demonstratieteam 'Fokker Four1, een Alouette III en een hetelucht ballon. Hoogtepunt van deze dag was het completeren van de zoge naamde Fokkergalerij in Hal A. Een tweede serie foto's van mili taire Fokker-vliegtuigen werd door de Raad van Bestuur van Fokker aangeboden agn de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten Luitenant- Generaal C. Baas. - Begin september zal de Marineluchtvaartdienst een model aanbieden van Hr.Ms 'Karei Doorman'. Dit model is 5,5 meter lang en 1,4 meter breed en er zal in Hal B een speciale vitrine voor worden gebouwd. Op 16, 17 en 13 september a.s. neemt het MLM deel aan een 'static show' op het vliegveld Beek (L) in het kader van de af sluiting 'Fase A' (verbetering, nieuwbouw) op dit vliegveld; Er zal dan ook een vliegshow worden gehouden en misschien zal onze Harvard '3-711 daar vliegend aan deelnemen. Tenslotte kan ik u meedelen dat onze collectie sinds kort weer is uitgebreid en wel met een schitterende Nike-Hercules luchtverdedigingsraket J.A. Boon (Directeur Mil. Luchtvaart Museum) DONATEURSDAG 1983 wordt gehouden op 8 oktober aanstaande. Zoals gebruikelijk vindt dit evenement plaats in het museum; programma en overige gegevens in de volgende Nieuwsbrief. SEN UITGAVE VAN CE STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1983 | | pagina 1