den boord van Britse vliegkampschepen.Dit was ook het geval met de voor de 'Karei Doorman' bestemde squadrons, wanneer het schip in onderhoud was. In plaats van de Fireflies kwamen de Avengers en nadat het schip gemoderniseerd was in de vijftiger jaren met hoekdek, lan- dingsspiegel, stoomkatapult etc. kwam de Seahawk aan boord, waar mede de marine het jet-tijdperk inging. Toen de vervanging van de Seahawks aan de orde kwam, werd besloten in het kader van de stra tegische situatie de 'Doorman' geheel tot onderzeebootbestrijdings- carrier te bestemmen, waartoe de S2F-1 (daarna S-2A genoemd) Trackers aan boord kwamen. Daarmede werd bij dag en bij nacht ge vlogen en werd evenals dat daarvoor het geval was, meegedaan aan alle NAVO-oefeningen van enige omvang. Uit studies kwam in de mid-zestiger jaren al naar voren dat een vervanging van de 'Door man' erg duur zou worden. Gezocht werd daarom naar een vervangende capaciteit die werd gevonden in lange-afstands maritieme patrouille vliegtuigen en de boordhelicopter voor fregatten. De lezer be denke zich hierbij dat aan boord van de 'Doorman' zo'n 1200 man was ingescheept, hetgeen voor een betrekkelijk kleine marine in verband met de steeds rijzende personeelskosten een moeilijke opgaaf werd. In het begin van de zeventiger jaren zou de nieuwe structuur van de Koninklijke Marine vorm krijgen. Die werd echter al eerder ingezet, doordat het schip door brand werd geteisterd en de kosten te hoog waren het nog voor enkele jaren in de vaart te houden. Aldus werd de 'Karei Doorman' in 1968 verkocht aan Argentinië en voer het schiü als de 'Vintocinco di Mayona een opknapbeurt naar de Zuidelijke Atlantische Oceaan. "Vorig jaar werd het vliegkamp schip gedurende de Falklands-crisis binnen gehouden, omdat het an ders een zekere ondergang tegemoet was gegaan. In de Koninklijke Marine kennen we du3 niet meer de conven tionele wielvliegtuigen die even boven hun overtreksnelheid naar dek komen, geen geklap neer van een dekhaak of gegier van de aek- kabels; ook geen gesis meer van een 3toomkatapultHet grote vliegkampschip mag dan wel voor onze marine geschiedenis zijn, de fregatten lijken met hun helicopters de vereniging van de MLD met de vloot op waardige wijze voort te zetten. Vandaar dat het prach tige model*van Hr.Ms. 'Karei Doorman', schitterend opgeknapt door technisch personeel van het Vliegkamp De Kooy, een 'mu3t' is in ons museum. Dit model komt begin september in de marine-hoek in Hal B. Met dit model wordt niet alleen een stukje geschiedenis tentoongesteld, maar worden ook de mensen geëerd die terecht hogeschoolvliegerij bedreven in die voorbije jaren. H.J.E. van der Kop DB VLIEGTUIGEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM In deze rubriek wordt per aflevering een museumvliegtuig uitvoerig beschreven. Inmiddels is de museumbrochure 'Vliegend Verleden' uitgekomen, waarin van alle museumvliegtuigen de tech nische gegevens en 'dienst'-gegevens (registraties, squadrons, data) enz. zijn te vinden. Voorts zijn in 'Vliegend Verleden' arti kelen opgenomen van de Farman HF-22Fokker D.VII, Lockheed 12A, Fokker S—11Harvard, Dakota, Meteor, Thunderstreak, Hiller Raven, Tracker en Sabre. Het ligt dan ook voor de hand cm in het vervolg in deze rubrièk die vliegtuigen te behandelen die nog niet uitge breid aa-n bod zijn geweest in de museumgids. Een uitzondering hier- o*d vormt nog onderstaande aflevering die een meer technische aan vulling geeft op het geschiedkundige artikel over de Farmans in 'Vliegend Verleden'. Ook wordt hier meer in detail ingegaan op de Farman—replica 'LA—16' in.ons museum (Red.).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1983 | | pagina 3