NOTITIES UIT HET MUSEUM Wij stellen het erg op prijs dat de conservator, de heer Glerum, deze keer de museum-notities voor zijn rekening wilde nemen, nu de directeur door ziekte afwezig is. Wij wensen Lt-Kol Boon van harte beterschap (Red.). In de tweede helft van dit jaar heeft het museum zich mogen verheugen in een gestaag toenemende bezoekersstroom. Zelfs gedurende het zeer mooie en warme vakantieseizoen werd een ge middelde van zo'n 500 bezoekers per dag geteld. Uiteraard is dit een gevolg van onze fanatieke publiciteitscampagne en het naar buiten treden op beurzen en vliegfeesten zoals: Techniek in Vrije Tijd, de Fokker-Four dagen, de Open Dagen KLu op Deelen, Taptoe- Breda en Vliegfeest Beek. Er vinden ook steeds meer 'happenings' in het museum zelf plaats. Een verheugend verschijnsel waar we indien mogelijk altijd voor te vinden zijn. Zo werd op 2 september door de com mandant van het Marinevliegkamp De Kooy, Kapitein ter Zee J.E. Kaasschieter, het model van de Karei Doorman overgedragen d.m.v. het aanbieden van het wapenschild dat eens aan de brug bevestigd was. 22 September 1983 was een hoogtepunt, toen Z.K.H. Prins Bernard het eerste exemplaar kreeg aangeboden van het boek 'De Koninklijke Luchtmacht Operationeel'. Bij deze gele genheid was ook aanwezig de Bevelhebber van de Koninklijke Lucht macht, Luitenant-Generaai C. Baas en diverse militaire en bur gerlijke autoriteiten; een grote eer voor het museum. Van een ge heel ander genre zijn de reünies die gehouden worden en b.v. het bezoek van de Nederlandse Caravanclub die op 22 oktober voor de tweede keer met 400 leden op bezoek komt. Dit zijn reuze gezellige bijeenkomsten met een enthousiast publiek. Door alle genoemde activiteiten stevenen we langzaam maa-r zeker op naar de 100.000 bezoekers per jaar. Indien we op de in geslagen weg voortgaan, is dit aantal zeker haalbaar. De voor tekenen zijn gunstig; de eerste aanvragen voor 1984 uit de recre atieve wereld zijn alweer binnen. Dit zijn - behalve de regionale VW-activiteiten - het voor de eerste keer door de ANWB als museum opgenomen worden in de Nationale Fietsdag op 12 mei 1984 en een aanvraag voor de Rekrea-Beurs in Eindhoven. In eigen huis hebben we weer de Nationale Kampioenschappen Schaalmodelbouw en natuur lijk de expositie van tekenaar Serge Stone. Dit zijn allemaal leukefijne en mooie dingen voor ons, museummensen. Natuurlijk gaat er de komende winterperiode weer van alles gebeuren. De plannen voor verbetering en verfraaiing liggen al weer klaar, terwijl er tevens nogal wat spectaculaire aanwinsten te verwachten zijn, zoals: de Catalina, de Lockheed 12A en de F-104G Starfighter. Over de aankomst en presentatie van deze toe stellen wordt u nog geïnformeerd. Tenslotte nog een woord voor onze vrijwilligers van het af gelopen jaar. Zonder uw hulp was het ons onmogelijk geweest op de 'feestdagen' voor publiek open te zijn. Hartelijk dank beste mensen, het was het waard want het zijn zijn topdagen geweest. Tot ziens, volgend jaar. G.W. Glerum (Conservator Mil. Luchtvaart Museum) SCHENKINGEN. In de afgelopen periode ontving de stichting schen kingen van de donateurs H.J. de Groot uit Hilversum en W. de Wit uit Leiden. Het betrof een vooroorlogse hoogtemeter, resp. een oude 'medische' penning. Beide schenkers hebben inmiddels een be dankbrief ontvangen van het bestuur. - 2 -

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1983 | | pagina 2