kregen opvouwbare vleugels. Het onderstel bleef het tere punt van de Seafire, zodat bij het landen op het dek grote voorzich tigheid in acht moest worden genomen. Desondanks kwamen veel vuldig crashes voor. Ook de actieradius van de Seafire was te gering in vergelijking met de van oorsprong ontworpen boord ja gers. Toch waren de wendbaarheid en het klimvermogen ontzag wekkend voor menig Japanse vlieger, hetgeen eens te meer gold voor de Seafire met Griffon motor, die ook nog in de Koreaanse Oorlog dienst deed. In totaal werden 1700 Seafires met Merlin motoren gebouwd en met de Griffon zo'n 385 stuks. De Spitfire kreeg niet alleen als zuiver jachtvliegtuig of als jachtbommenwerper een rol, hij kreeg ook faam als ver kenningsvliegtuig. Ontdaan van bewapening en voorzien van spe ciale camera's werd deze versie veel sneller en was niet weg te denken bij de verschillende Photo Recco Units (PRU) in de oorlog. Welke landen de Spitfire hebben gevlogen, valt in dit bestek niet te noemen. Toch mag niet onvermeld blijven dat ons eigen 322 Squadron zijn bestaan begon - in 1943 - met Spitfires, terwijl het ook aardig is te weten dat de Sovjet luchtmacht over enige squadrons Spitfires beschikte. Zoals bekend zijn over de Spitfire onnoemlijk veel boeken verschenen en uitspraken gedaan. Eén uitspraak over dit vlieg tuig is niet licht te vergeten en blijft ook vandaag de dag over eind staan:'It's God's own aircraft'. Zo kan een snelheidsrace vele vruchten afwerpen, een goede reden om in ons museum met deze achtergrond eens bij 'onze' Spitfire stil te blijven staan. H.J.E. van der Kop DE VLIEGTUIGEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM Beech T-7 Navigator De Luchtstrijdkrachten waren nog maar goed en wel begon nen met de naoorlogse opbouw, of opnieuw pakten dreigende oor logswolken zich samen boven Europa. De Sovjet-Unie, in de Twee de Wereldoorlog nog een trouwe geallieerde bondgenoot, ontpopte zich als de nieuwe agressor. Het ene na het andere Oosteuropese land werd gedwongen zich te onderwerpen aan de Russische expan siedrang. Binnen korte tijd verdwenen Oost-DuitslandTsjecho- Slowakije, Polen, Hongarije en de Balkanlanden achter het 'IJzeren Gordijn'. Om aan die steeds maar toenemende druk het hoofd te kun nen bieden, werd op 19 juni 1951 in Londen door een groot aantal Westerse landen, waaronder Nederland, de Noord Atlantische Ver dragsorganisatie - NAVO - opgericht met het doel militair en economisch een vuist te maken tegen Rusland. De meeste Westeuropese landen konden echter als gevolg van de in de oorlog geleden schade onvoldoende gelden vrijmaken voor het opbouwen van een sterke defensieve strijdmacht. De Amerikaanse regering kwam daarop haar Europese vrienden te hulp met een groots opgezet militair hulpprogramma (Mutual Defence Assistance Pro gram) Enorme voorraden militaire goederen werden vanuit Amerika verscheept naar Europa. Ook Nederland ontving grote aantallen voertuigen, tanks, geschut, vliegtuigen en schepen. .Onder de vliegtuigen bevonden zich 28 Beech T-7 Navigators voor de Luchtstrijdkrachten. Zij kregen de registratienummers G-1 tot en met G-28. De eerste exemplaren arriveerden in 1950. De toestellen waren niet nieuw, maar afkomstig uit USAF-surplus voorraden. De MLD ontving in 1953 zes Beech SNB's (later ge- - 4 -

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1983 | | pagina 4