noemd TC-45J)de marine-uitvoering van de Beechcraft. Ze kre gen de registratienummers 080 tot en met 085. Voor de in die tijd door Fokker ontwikkelde S—13 bestond door deze leveringen geen belangstelling meer. De T-7 Navigator - meer bekend onder de al genoemde po pulaire naam Beechcraft - was bestemd voor het opleiden van bemanningsleden van bommenwerpers en andere meermotorige vliegtuigen. De luchtmacht Beechcrafts werden voornamelijk in gedeeld bij de AVOT (Aanvullende Vliegopleiding Tweemotorigen) en de Transva, later 334 Squadron. Bij de Marineluchtvaartdienst werd Vliegtuigsquadron 5 met de Beechcraft uitgerust. De Navigator werd ontwikkeld uit de Beech Model 18, een licht zaken- en transportvliegtuig, waarvan de productie in 1937 werd aangevangen. Door het uitbreken van de Tweede Wereld oorlog kreeg ook de Amerikaanse Army Air Force (een zelfstandi ge luchtmacht bestond nog niet) belangstelling voor dit uit stekende vliegtuig. De bekendste militaire uitvoeringen zijn de AT- of T-7 Navigator, AT- of T—11 Kansan, C-45 Expeditor en de marine-uitvoeringen SNB en JRB. In totaal werden er meer dan 2500 Beechcrafts gebouwd. De laatste luchtmacht Beechcrafts werden in 1959 afgevoerd, die van de MLD in 1974. Bij de Royal Netherlands Military Flying School (RNMFS) te Jackson, Mississippi zijn 24 AT-11 Kansans in gebruik geweest. De museum Beechcraft is de ex FH-ÜDT die van 30 december 1948 tot 24 oktober 1969 bij de Rijksluchtvaartschool in Eelde in gebruik is geweest. Voor de technische gegevens verwijs ik naar de museumgids 'Vliegend Verleden'. (Verkrijgbaar in het museum of door ƒ2,50 over te maken op postgiro 43 75 078 t.n.v. Penningmeester Stichting Vrienden van het MIM te Voorburg onder vermelding van 'Vliegend Verleden' - Red.) J. van den Berg (Sectie Mil. Luchtvaarthist De Beech T-7 Navigator met registratie G-4 - 5 -

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1983 | | pagina 5