Hunter Dual gaan terug naar onze opslag op Gilze-Rijen. Daarvoor in de plaats komen een schitterende Hunter Mk.6 en de F-104G die compleet met 'treintje' (gronduitrusting) wordt neergezet. De buiten expositie wordt uitgebreid met een F-84F Thunderstreak en in de loop van het jaar met een Lockheed 12A. De Catalina is al binnen en wordt op het ogenblik opgebouwd op het gazon voor het museum. U begrijpt dat dit allemaal geen kleinigheid is, maar dat juist deze jaarlijkse veranderingen zo belangrijk zijn als publiekstrekker. Hier bij moet U natuurlijk onze wisseltentoonstellingen niet vergeten. Door de nodige publiciteit en deze activiteiten is het bezoekers aantal in het afge lopen jaar omhooggepiekt naar ruim 63.000. Een resultaat dat mede te danken In het afgelopen jaar bezochten ruim 63.00 bezoekers het museum. is aan het open kunnen zijn op de 'feestdagen' dank zij de enthousiaste mede werking van de 'vrienden' toezichthouders. Wij hopen ook voor dit jaar weer te mogen rekenen op Uw hulp, want zonder deze onontbeerlijke steun zal het museum niet open kunnen zijn op de volgende feestdagen: 20 April Goede Vrijdag; 23 April 2e Paasdag; 30 April Koninginnedag; 5 Mei Bevrijdingsdag; 12 Mei Nationale fietsdag; 31 Mei Hemelvaartdag11 Juni 2e Pinksterdag. Ik hoop dat U zich, onder het motto 'vrienden laten vrienden niet zitten', in groten getale opgeeft bij de AOO J. van den Broek die U vol vreugde zal noteren voor 1 of meerdere van deze dagen. Zijn telefoon is: 03404 - 34222 tst. 2270. Hartelijk dank en tot ziens. G.W. Glerum (Conservator Militaire Luchtvaart Museum) - 2 -

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1984 | | pagina 2