Een PBY-5 Catalina in de Indische wateren. Onnoemelijk veel oorlogsepisoden zijn aan de 'Cat' toe te kennen. Zo pikte een Marine-Cat meer dan 80 man uit open zee op, drenkelingen, nadat hun schip was gezonken noord van Java. Met Cats werden bombardementen gehou den, ofschoon ze daarvoor feitelijk niet geschikt waren. Maar toch zal de Cat de geschiedenis het meest ingaan als verkenner. Zonder Catalina zou de Bismarck in mei 1941 misschien niet meer verkend zijn, nadat hij eerst de trots van de Britse Marine, HMS Hood tot zinken had gebracht. Zonder Cats zou de Japanse vloot in de beslissende Slag bij Midway niet zoveel verliezen hebben geleden. Zonder Cats was lange-afstand onderzeebootbestrijding in de Atlantische Oceaan een nog moeilijker zaak geworden. En zonder Cats van het 321 squadron van de MLD zouden convooien in de Indische Oceaan niet de veilig heid hebben gehad, die zij door duizenden vlieguren kreqen. Last but not least, zonder Cats zouden geen agenten in het geheim od diverse punten in Indonesië en de Filipijnen hebben kunnen opereren. Ja, zonder Cats had Quantas, de Australische luchtvaartmaatschappij, niet in 1943 een dienst kunnen onder houden tussen Australië en Ceylonhetgeen zo'n 30 uren vliegen was! Dat de Cat een dociel vliegtuig was kunt men uit vele verhalen afleiden. Ook toen hij werd voorzien van een onderstel bleef het een toestel zonder kwalijke eigenschappen. Er wordt wel eens gezegd, dat de Cat in open zee vanwege het ontbreken ^'an 'stummels' minder zeewaardig was dan bijvoor beeld een Dornier. Dat is misschien wel zo, maar bedacht moet worden dat menig Amerikaanse vliegtuigbemanning in de Pacific uit zee werd opgepikt, waarbij golfhoogten van 6 tot 12 voet geen uitzondering waren. 'Just open up and the ship '11 do the rest', zei een ervaren USNavy vlieger. Kortom, als de Catalina in het museum is, moet U zich realiseren dat U voor een vliegtuig staat, dat luchtvaart geschiedenis met een grote G schreef en dat op zijn gebied zeker op gelijke hoogte staat met de Spitfire. Misschien goed, dat U dan even Uw pet afneemt voor de oude dame, die ons museum siert. H.J.E. van der Kop - 4 -

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1984 | | pagina 4