Hüse m VAN DE VOORZITTER Negentien vijf en tachtig - een 'gedenkwaardig' jaar. Dit jaar herdenken en vieren wij de 40ste verjaardag van de bevrijding. Extra aandacht en belangstelling zal uitgaan naar het aandeel dat de luchtstrijd krachten in WO II hebben gehad. Het ligt voorde hand dat het Militaire Lucht vaart Museum een deel van die belangstelling te beurt zal vallen. Terecht speelt de museumdirectie daarop in; 40 jaar bevrijding zal duidelijk herken baar in het MLM aanwezig zijn. Tegen deze achtergrond lijkt de verwach ting, dat dit jaar de 100.000ste bezoeker in één kalenderjaar, welkom kan worden geheten, een realistische. Het steeds groeiende bezoekerstal vindt ook zijn oorzaak in de erkenning dat het MLM een belangrijke plaats in het museumgebeuren in ons land in neemt. Doel, opzet en inrichting van het geëxposeerde, zoals die zich vooral sinds de vestiging op het Kamp van Zeist op zo'n verantwoorde en fraaie wijze PORT BETAALD VOORBURG STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM Secretariaat Fluitekamp 71 - 3828 WG Hoogland Secretariaat Lt. Kol. b.d. M. G. H. Coolen Fluitekamp 71 3828 WG Hoogland Telefoon 033 - 80.40.25 Postgiro 43 75 078 Voorburg Bankrelatie Nutsspaarbank Rekening nr.: 89.06.28.912 Redactie - adres Karei Doormanstraat 36 5463 HG Veghel Telefoon 04130-67.2.54 JANUARI 1985 Ir.: 12 Druk Grafisch Bedrijf Tressel Voorburg 070-868.262 C'84 Vormgeving en druk EEN UITGAVE VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1985 | | pagina 1