komen versterken, en Kpl. Van Beers van de MLD zal medio april weer worden teruggeplaatst bij het Museum. et TV - beveiligingssysteem is helaas voorlopig nog niet operationeel bruikbaarzodat op de bekende wijze te voettoezicht gehouden dient te worden waardoor extra mankracht altijd zeer welkom is. Het laatste nieuws is dat er een nieuwe kleine handza me museumgids is samengesteld die voor het luttele bedrag van één gulden te verkrijgen is in 'De Brik' en de kantine. Rest mij U uit te nodigen ons museum weer te bezoe ken teneinde te constateren dat er door het museum personeel en niet te vergeten de vaste vrijwillige mede werkers, de heren Geyssens en Onnen, hard gewerkt is om het museum te verfraaien. Tot ziens in het museum. J. A. Boon Directeur Mil. Luchtvaart Museum Van de penningmeester Veel dank aan die donateurs die hun bijdrage voor 1986 hebben gestuurd. Zouden diegene die dat nog niet hebben gedaan dit NU willen gaan doen Minimum f. 25- op postgiro 43 75 078 of Nutsspaarbank nr. 89.06.28.912 t.n.v. de penningmeester te Voorburg DE FOKKER T VIII W. Op woensdag 16 oktober 1940 startte om middernacht van de rivier bij de basis Felixtowe een der laatste nog inzetbare T-VIII W vliegtuigen. De R-7 AV 961 onder commando van officier-vlieger der 2e klasse HSchaper, voor het uitvoeren van een gevaarvolle vlucht naar be zet Nederlands gebied. De opdracht was om op het Tjeukemeer in Friesland geheim agent Lodo A. R. J. van Hamel, mejuffrouw H. Smit, de Leidse studenten J. Mesritz en J. F. Ph. Hers en Prof. Dr. L. G. M. Baas Becking op te pikken en naar Engeland over te bren- en. Het was de tweede poging. De eerste, eveneens onder commando van Schaper, vond plaats op de 14e oktober. Men bereikte het Tjeukemeer zonder noe menswaardige problemen maar het zat potdicht met grondmist. Onverrichterzake moest men terugkeren naar Engeland. De vlucht op de 1 6e verliep opnieuw voorspoedig. Boven het Tjeukemeer aangekomen bleek het zicht goed. Het afgesproken lichtsignaal werd waargenomen, althans de waarnemer en de telegrafist herkenden het als zodanig. Uiterst behoedzaam land de Schaper en taxiede zijn vliegtuig naar een bootje in het midden van het meer. Toen men het bootje tot op een afstand van circa 50 meter was genaderd, flitsten plotseling zoeklichten aan en werd het vliegtuig van alle kanten onder vuur genomen. Het was duidelijk dat de zaak goed fout zat. Schaper gaf onmidellijk gas en trachtte zigzaggend te starten. Het gelukte de T-VI 11 W los te komen en snel werd naar veilige hoogte geklom men en koers gezet naar Felixstowe. Na de landing bleek het toestel op plusminus 40 plaatsen geraakt te zijn. De bemanning kwam er goed vanaf, slechts twee lichtgewonden. Achteraf bleek dat de 5 passagiers de avond tevoren reeds waren gearresteerd en aan de Duitsers waren overgedragen. De Luitenant ter Zee Lodo van Hamel werd op 13 juni 1941 geëxecuteerd door de Duitsers. Bij Koninklijk Besluit van 4 oktober 1946 no. 37, werd de Luitenant ter Zee der 2e klasse, Lodewijk Anne Rinse Jetze van Hamel ingeschreven in het register van Ridder der 4e klasse der Militaire Willemsorde. De officier - vlieger der 2e klasse Heye Schaper werd bij Koninklijk Besluit van 1 5 november 1980 no. 3 be noemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willems orde. De mutatie luidde 'Voor daden van moed, beleid en trouwtegenoverden vervolg van 'Nieuwsbrief' nr. 16, januari '86 Speciale opdracht Officier - Vlieger der 2e klasse H. SCHAPER. Ridder der 4e klasse der Militaire Willemsorde

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1986 | | pagina 3