Een B-25C van het 18e squadron op z'n neus in Australië. ze echter tot het einde van de oorlog gebruiken, al was het een moeilijk te hante ren geval. Het kostte de luchtschutter niet minder dan 11 handelingen alvorens hij het eerste schot kon lossen. De B-25's bleken ideaal voor het 'strafen' van doelen maar daarvoor had men een meer naar voren gerichte bewapening nodig. Ook ging men skip bombing toepassen waarbij de bommen over het water 'stuiterden' en tegen de zijwand van een schip ontploften. Bij lage aanvallen op troepen en vliegvelden gebruikte men soms een groot aantal kleine fragmentatie bommetjes, die aan een kleine parachute hingen (parafrag bombs). Ingle- wood ging 405 B-25 G's bouwen met de volgende bewapening: Een dichte neus met twee 0.50 vaste mitrail leurs en in de kruipgang voor de navigator gemonteerd 75 mm kanon dat drie of meer granaten kon afvuren bij één aanval. Aan beide zijden van de romp had men twee 0.50 mitrailleurs in 'pods' geplaatst. De bemanning bestond uit 4 koppen. Enkele van deze G's werden voor trainingsdoelein den tijdelijk uitgeleend aan de Nederlandse viiegschool in Amerika. Door z'n stompe neus was dit toestel korter dan de 'normale' B-25's. Verbeteringen aan de G werden geïntroduceerd in de B-25 H eveneens te Inglewood gebouwd in een aantal van 1000 die begin 1944 in de Pacific operationeel werden. De veranderingen waren: een lich ter 75 mm kanon in de neus, een boven mitrailleurkoepel, die vlak achter de piloten werd geplaatst, achter het bommenruim aan beide zijden van de romp was een groot raam met één handbediende 0.50 en in de staart een plaats voor een zittende schutter die twee 0.50's bediende. Ook kwamen er weer zwaardere motoren en naast de formi dabele bewapening kon men nog 3200 lbs. aan bommen meenemen of een 2000 lbs. zware luchttorpedo plus acht 5 inch raketten onder de vleugel. De types G en H werden niet door ons gebruikt. De H werd weer opgevolgd door de B-25J of Mitchell III, die na het staken van de produktie van de B-25 D te Kansas City in december 1943 uit de fabriek kwam rollen in een aantal van 4318 19

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1988 | | pagina 19