NOTITIES UIT HET MUSEUM De Fokker D. VII in het Militaire Luchtvaart Museum Maandag 27 juni j.l. was het een zeer bijzondere dag voor het Militaire Luchtvaart Museum. Het was de eerste dag van DE feestweek in het kader van KLu75 en dat het verleden hierbij ruim aan bod kwam, behoeft geen betoog. Het verleden op deze dag bestond uit het presenteren van een volledig gerestaureerde Fokker D. VII. Na het welkomstwoord van het Hoofd Projectbureau KLu75, Kolonel A.P. dejong, werd door de heer Koen van Fokker Aircraft de D. VII gepresenteerd. Hij deed dit door o.a. de levensloop van deze specifieke machine te memoreren, waarna hij het toestel, namens Fokker, in bruikleen afstond aan de Bevelhebber der Luchtstrijdkrach ten, Luitenant-Generaal F.J. dejong. In zijn dankwoord besteedde Luitenant- Generaal De Jong veel aandacht aan de diverse medewerkende instanties aan het D. VlI-project, waarbij hij met name Adjudant O.O. W. Verhalle van het MLM noemde. Vervolgens werd door de heer G. (Fiets) van Messel een aankoopcontract voor 10 Fokker D. III jagers overhandigd. De voorzitter van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum, Generaal- Majoorb.d. H. Dieters, presenteerde hierna de Fokker D. VII gelegenheidsenveloppe en het door de Stichting uitgegeven boekwerkje over de Fokker D. VII, waarvan hij de eerste exemplaren aanbood aan de Lt.-Gen. F.J. de Jong. Na een pauze, waarin het toestel aan alle kanten kon worden bewonderd, werd de kunstexpositie met werk van beeldende kunstenaars geïnspireerd door de luchtvaart, geopend door Mr. Wasielewski, Corporate Director Brussels Office van General Dyna mics. Dit deed hij, door Bob Cunningham, General Dynamics home-artist, een schilde rij aan te laten bieden, voorstellende negen vliegtuigen uit de 75-jarige geschiedenis van de Nederlandse militaire vliegerij. Met de presentatie van de D. VII werd voor de tweede keer dit jaar een zeer belangrijk hiaat in de luchtvaart-geschiedenis opgevuld en wordt het des te belangrijker de collectie van het Militaire Luchtvaart Museum in stand te houden. Hans Berfelo Ingevolge een bijzondere bepaling in het Verdrag van Versailles dienden alle Fokker D. VII vliegtuigen aan de geallieerden overgedragen te worden. Zo werden er 142 D. VII's door de Amerikanen meegenomen en deden dienst bij de Amerikaanse Luchtmacht. Uiteindelijk kwamen er hiervan 13 stuks in particuliere handen terecht, waarvan 7 stuks bij de filmmaatschappij van de legendarische Howard Hughes die deze toestellen gebruikte voor zijn bekende oorlogsfilm 'Heli's Angels' (1927). 4

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1988 | | pagina 4