Fokker C. X verkenner/lichte bommenwerper. Hoewel verouderd, bewees dit type nog uitstekende diensten in de meidagen van 1940. Spitfire F.Mk.9 van 322 squadron in Nederlands Indië. 8

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1988 | | pagina 8