namen werd een verwarmingsinstallatie ingebouwd en werd de romp van geluids isolatie voorzien. Het bommenruim werd voor het vervoer van vracht geschikt gemaakt en kon een lading van 2000 kg bevatten. Achter in de romp werd een toilet aange bracht Om hiervan gebruik te kunnen maken, moest men de gezagvoerder verzoe ken het staartwiel neer te laten, dat in opgetrokken stand de toegang versperde. Na de ombouw bij SAAB, wat per toestel 250.000 Zweedse kronen kostte, werd in januari 1944 de eerste F-17 aan de SILA afgeleverd, waarna deze maatschappij er nog twee ontving. Later werden er nog twee aan de ABA afgeleverd. In november 1945 werden twee F-17's door de Deense Det Danske Luftfartselskab(DDL) in dienst genomen, nl. als OY-DFA Stig Viking en OY-DFE Trym Viking. De laatst genoemde machine, die o.m. op de lijn dienst Kopenhagen-Londen werd ingezet, was een kort leven als verkeersvliegtuig beschoren. Op 30 januari 1946 kon de Trym Viking op de gladde grasmat van Kastrup niet tijdig tot stilstand worden gebracht. Een botsing met een Mosquito van de Royal Canadian Air Force (RCAF) volgde, waarbij de F-17 onherstelbaar werd beschadigd. Op 13 oktober 1945 werd de voormalige Shoo Shoo Baby van de SAAB fabriek naar Bromma, de luchthaven van Stockholm, overgevlogen om op 2 november als SE- BAP in het Zweedse luchtvaartregister te worden opgenomen. Drie dagen later nam de Deense ambassa deur de F-17 in ontvangst, waarna nog dezelfde dag de overdracht plaatsvond aan de DDL met als registratie OY-DFA, bij welke gelegenheid de machine de naam Stig Viking kreeg. De volgende dag werd de Stig Viking van Bromma naar Kastrup gevlogen. Op 13 november 1945 werd ze ingezet op de lijn Kopenhagen naar de RAF basis Blach- busche. Na precies 14 dagen maakte de Stig Viking een buiklanding op de laatstgenoem de basis, waarbij zodanige schade werd opgelopen, dat de machine eerst op 23 mei 1946 van Northolt kon opstijgen met be stemming Kastrup om op de 29e weer in het 10

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1989 | | pagina 10