V wm* Drie Mitchells, vliegend boven een groot tapijt van diverse kleuren, waarvan het groen de boventoon aangeeft. Op een wenk van de waarnemer volg ik hem, kruipend door een nauw gangetje, naar de neuskoepel. Wat een uitzicht! Rechts vliegen de andere 2 B-25's. Maar dat uitzicht op de aarde via het rondom aanwe zige glas! Net een groot tapijt van diverse kleuren, waarvan het groen de boventoon aangeeft Alles verdeeld in vlakken, afgewisseld door bomengroepen waar de rode daken van de kamponghuisjes doorheen schemeren. Een enkele rookkolom komt er langzaam uit te voorschijn en kruipt aarzelend omhoog, nog wat onwennig op deze vroege morgen. Kleine paadjes, waarover verscheidene men sen zich voortbewegen, lopen van kampong naar kampong. Een enkeling kijkt omhoog naar die metalen vogels, die deze rustige wereld met hun geronk verstoren. Nog een ander modern apparaat verstoort deze lan delijke rust: een speelgoedtreintje kruipt over het land, een lange rookpluim achter zich latend. Laag vliegend komt de formatie over een begraafplaats, waar tientallen mensen rond een open groeve staan. Een laatste eerbe toon? Vervolgens gaat het richting zee, waar de formatie uit elkaar gaat. Het blijkt dat schietoefeningen op het programma staan. Stuk voor stuk sproeien de mitrailleurs hun kogels over een zandbankje, in de buurt van een dichtbegroeid eilandje, waarop een vuurtoren staat. Zo vredig als het in het begin van de vlucht was, zo rumoerig is het nu geworden. Van de 4zandhaas', wiens lucht doop dit is, wordt heel wat van zijn maag gevergd. Op z'n kant liggend om in positie te komen, dan weer steil optrekkend, jaagt de B-25 steeds weer over z'n doel. Een en ander wordt nog verergerd door de doordringende lucht van kruitdampen. De lege hulzen vliegen in het rond. Maar ondanks dit alles is het een fantastische gewaarwording, zeker als na afloop het toestel, laag boven zee vliegend, op Batavia afgaat Je kijkt tegen de bomen langs de kust aan! En die kleurschakeringen van de zee! 14 1 'fcjh1 -i»

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1989 | | pagina 14