Verslag van de vlucht Nederland-Nederlands-Indië van 2 april tot 18 mei 1929 van 3 Dornier-Wal vliegboten onder bevel van de Ltz W.H. Tetenburg Via Tandjong Priok (even kijken of de 'Volendam' al binnen is) en over Batavia met z'n grote verscheidenheid aan huizen en woonwijken, gaat het weer terug naar Tjilili- tan, waar menige maag middels allerlei benauwde geluiden wordt omgekeerd (denk er om, dat als je het in het vliegtuig doet, je het zelf moet schoonmaken! Dan maar in het vecht petje!). Een benauwd hoesten achter mij haalt mij uit mijn gedachten. Ik sta weer met beide benen op de grond, bij die B-25 Mitchell van het 18e Squadron, misschien wel hetzelfde toestel waarin ik zo'n veertig jaar terug mijn luchtdoop kreeg W.H. Warnders In oktober 1928 werd definitief een beslissing genomen om drie Dornier-Wal vliegboten bestemd voor de Marine Luchtvaart Dienst in Nederlands-Indië door de lucht naar hun bestemming te vliegen. Het waren de Dornier-WaTs met de registratie D-21, D-22 en D-23. Om deze tocht te laten slagen werden omvangrijke maatregelen getroffen. Hierbij kunnen worden genoemd het zich doen verzekeren van de medewerking van de betrokken regeringen van de landen waar over of langs zou worden gevlogen, het opslaan van reserve-onderdelen langs de route, het nauwkeurig bestuderen van het te vliegen traject en de hierop heersende klimatologische en meteorologische om standigheden e.d. Woensdag 3 april ca. 5 uur embarkeert de bemanning aan boord van de vliegtuigen. Om 5.50 uur wordt vanaf de rede van Texel gestart. Om 6.00 uur koers gezet richting Bordeaux. De Dorniers werden uitgeleide gedaan door een escadrille van het marine vliegkamp De Kooy tot aan Westkapelle. Zij passeerden bij IJmuiden, Hoek van Holland en Westkapelle schepen die daar door oe Commandant van de Marine te Willemsoord waren gestationeerd. Over het grootste gedeelte van het traject was het weer mooi, wind N.W. tot N.O. wind kracht 0-4. De radioverbinding met het marine vlieg kamp De Mok was bij de aanvang goed, maar later had men geen verbinding meer. Om 14.10 uur te Hourtin geland en gemeerd aan de boeien van het Marine Vliegkamp. Hier bleek dat de radiostoring was ontstaan door een breuk in de kabel naar de telefoon. Op het Marine Vliegkamp werd de beman ning ontvangen door de Commandant van het kamp en de Nederlandse Consul. Uit Parijs was van de Lorraine fabriek een mecanicien gezonden. Bij controle van vliegtuigen en motoren blijkt in het oliefilter van de voorste motor van de D-23 koper- slijpsel aanwezig te zijn. Het koperslijpsel blijkt afkomstig uit de tandwielkast, waarvan het trustlager zwaar is beschadigd. Donderdag 4 april om 7.30 uur begonnen met olie en brandstof te laden. In Parijs een nieuwe tandwielkast aangevraagd per tele foon. De mogelijkheid besproken om het traject Hourtin-Napels zonder tussenlanding te Berre af te leggen. Vrijdag 5 aprii In verband met het plan het traject Hourtin-Napels zonder tussenlan ding af te leggen de D-21 en de D-22 geheel volgeladen met brandstof en olie. De D-23 geheel gereed gemaakt om direkt de 15

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1989 | | pagina 15