ingenieur om directe opzending van een nieuwe motor verzocht. Maandag 8 april Om 7.30 uur met werk zaamheden begonnen. De D-23 voor de helling gesleept en de vóórmotor uitge bouwd. Aan de D-21 en de D-22 controle- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en een kleine hoeveelheid brandstof geladen. Dinsdag 9 april. Om 7.00 uur begonnen de D- 23 geheel klaar te maken voor een snelle montage. Bericht ontvangen dat nieuwe motor in de nacht van 9 op 10 april op het spoorwegstation te Marseille zal aankomen. Door bemiddeling van de consul de motor direct na aankomst gelost en per vrachtauto naar Berre vervoerd. Woensdag 10 april. Om 5.30 uur nieuwe motor aangekomen en gereed gemaakt voor montage. In de D-23 gemonteerd. Vóór- schroef van nieuw bij de motor behorende naaf voorzien en gebalanceerd, 16.00 motor proefgedraaid, proefvlucht gemaakt waarbij de ingenieur van de fabriek meevloog. Na de proefvlucht motor gecontroleerd, na gesteld en alles geborgd. Olie en brandstof geladen. Met de Nederlandse consul vertrek, verzen den van telegrammen en opzenden van reservedelen geregeld. Donderdag 11 april Om 6 uur geëmbarkeerd en gestart richting Napels waar om 13.30 uur te Nisida werd geland en afgemeerd aan de boeien van het Vliegkamp. Tijdens de vlucht tot aan Toulon mooi weeer, heiig, wind Z.W. windkracht 1-2. Van Toulon tot Elba zwaar bewolkt, wind Z.W., windkracht 3-4. Na Elba buiig, wind Z.W, windkracht 4-5. Telefoni sche verbinding met Berre zeer goed. Na te hebben afgemeerd, ontvangen door de Commandant van het vliegkamp en een vertegenwoordiger van de consul. Tevens was een mecanicien van de Lorraine fabriek aanwezig. Bij controle van de motoren bleek de tandwielkast van de vóórmotor van de D- 23 wederom beschadigd. Besloten in Napels te blijven totdat de klacht volledig is verhol pen. De consul te Napels verwittigde de Neder landse gezant in Rome dat de vliegtuigen zeker een week te Nisida zullen moeten blijven. Vrijdag 12 april. Om 7.00 uur begonnen om de D-21 en de D-22 met brandstof te laden. Inmiddels was een ingenieur van de Dornier fabriek uit Pisa aangekomen. De bevestiging van de motorkappen van alle vliegtuigen werd verbeterd. Een nieuwe vóórschroef voor de D-23 gereed gemaakt en gebalan ceerd. Verder onderhouds- en controle werkzaamheden uitgevoerd. Zaterdag 13 april. Om 7.00 uur begonnen alle drie de vliegtuigen van olie te voorzien. De D-23 met brandstof geladen en gereed gemaakt voor het monteren van de nieuwe uit Parijs afgezonden nieuwe tandwielkast. Zondag 14 april. Zondagse dienst. Te Napels aangekomen de directeur van Aviolanda. Eén officier met 3 man naar het Vliegkamp om de meertrossen te controleren en de ankcrlantarens bij te vullen. Eveneens in Napels aangekomen een ingenieur van Lorraine en een mecanicien met een nieuwe tandwielkast. Door de Nederlandse consul gedaan gekregen dat de tandwielkast, on danks dat het zondag was direct door de douane is vrijgegeven. Bovendien nog een ingenieur van de Aviolanda fabriek te Napels aangekomen. 's Avonds het steeds optreden van dezelfde beschadiging aan de vóórmotor van de D-23 uitvoerig besproken en een werkschema opgesteld. Maandag 15 april Om 6.00 uur begonnen met het demonteren van aantal cylinders van de vóórmotor van de D-23. De motor blijkt volkomen in orde. De uitlijning van de twee motoren gecontroleerd. Ook dit blijkt vol komen in orde te zijn. Van de D-21 de vóórmotor warm gedraaid en de olie van de tandwielkast afgetapt Ook deze olie blijkt bronsslijpsel te bevatten. Daarna de tand wielkasten van beide motoren van de D-21 en van de achtermotor van de D-23 gede monteerd en uit elkaar genomen. 17

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1989 | | pagina 17