veel remous. Wind ZO., windkracht 5. Woensdag24 april Om 5.30 begonnen met de Voorbij Rhodos langs de kust van Klein Azië vliegtuigen van olie en brandstof te voorzien. mooi weer, wind ZO., windkracht 1. Om Hierna maakte ieder vliegtuig een proef- 15.10 uur LT. geland te Alexandrette en vlucht van 6 uur. gemeerd aan de boeien. Direct na de landing Uit Parijs inmiddels aangekomen de direc- brandstof en olie geladen. Ontvangen door teur van Aviolanda en een ingenieur van de de Nederlandse consul en de havenmees- Lorraine fabriek. ter. (Wordt vervolgd) Donderdag25 april Om 6.00 uur begonnen en alle tandwielkasten aan een strenge controle onderworpen en volledig in orde bevonden. De achterschroef van de D-23 verwisseld, daar deze tijdens de proefvluchten was beschadigd. Vrijdag 26 april Om 6.30 uur begonnen met de motoren grondig na te zien, olie en brandstof geladen. Met de consul het vertrek voor de volgende morgen geregeld. Zaterdag 27 april Om 5.30 uur geëmbar keerd. Aan boord van de D-22 bevond zich een ingenieur en aan boord van de D-23 een mecanicien van de Lorraine fabriek om bij aankomst in Athene de tandwielkasten ver der te kunnen controleren. In verband met de lange deining en wind richting naar een gunstige startplaats ge taxied. Om 7.05 uur gestart. Over de gehele route was het mooi weer met wisselende bewolking, de wind Z. tot O., windkracht 3 5. Bij Kaap Bonifacio overgestoken naar de Golf van Otranto en Kaap San Maria di Lunca. Vandaar volgens de bepaalde koers- lijn naar Athene. Om 16.45 uur te Athene geland en afgemeerd aan de boeien van het Marine Vliegkamp in de Phaleron baai. Na aankomst motoren en tandwielkasten gecontroleerd en geen bijzonderheden. Ontvangen door de Commandant van het vliegkamp en de Nederlandse consul. Zondag 28 april Om 9.00 uur begonnen met onderhouds- en controlewerkzaamheden. Olie en brandstof geladen en het vertrek met de Nederlandse consul geregeld. Maandag 29 april Om 5.00 uur geëmbar keerd. Om 6.00 uur gestart richting Alexan drette. Tot voorbij Rhodos zwaar bewolkt, C. van Steijn GELEGENHEIDSENVELOPPE In de serie enveloppen, gewijd aan Neder landse schilders van militaire taferelen, een uitgave van de Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie'Mars et Historia', verschijnt op 20 augustus a.s. de vierde enveloppe. Deze enveloppe zal zijn gewijd aan de schilder A.M. Luyt Het thema is 160-jaar Grenadiers en Jagers. Filatelistische gegevens: Enveloppe: 100 grams papier, 10x19 cm vier kleurendruk. Frankering: Frankeerzegel 65 cent 150-jarig bestaan Nederlandse Spoorwegen. Stempel- PTT handstempel Soesterberg d.d. 20 augustus 1989 en stempel Mars et Historia. Insluiter: Levensbeschrijving en historisch overzicht van het werk van A.M. Luyt Betaling: Door storting van 5,-- per stuk op postgiro 31.41.628 t.n.v. H. Muller te Breda, met vermelding van het aantal enveloppen A.M. Luyt Bestellingen dienen vóór de datum van uitgifte in ons bezit te zijn en zullen in volgorde van binnenkomst worden behan deld. Indien de enveloppe is uitverkocht wordt het bedrag teruggestort Bestellingen na 20 augustus dienen te worden verhoogd met 1,— per extra enveloppe. De verzending geschiedt in de week n& 20 augustus 1989. De enveloppe nr. 2 (W.C. Staring) en nr. 3 (J.W. van Oorschot) zijn nog beperkt ver krijgbaar a 8,— per stuk. 19

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1989 | | pagina 19