Het Militaire Luchtvaart Museum weer officieel geopend Woensdag 22 maart j.l. werd wederom een nieuw4 museumjaar ingeluid. Het ontvangst van de gasten bij deze officiële opening werd, traditioneel, muzikaal opgeluisterd door het Tamboerkorps van de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht Na een welkomstwoord door de direkteur van het Militaire Luchtvaart Museum, de Luitenant-Kolonel J.A. Boon, werd het openingswoord voor de luchtfoto-expositie gesproken door de heer J. Jessurun, plv. Directeur-Generaal van Culturele Zaken van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Door de heer jhr.mr. D.J.H.N. den Beer Poortugael werd vervolgens een verkleinde uitvoering aangeboden van het bronzen beeld, dat op 15 december j.l. namens de Stichting Verjaardag Prins Bernhard aan de Koninklijke Luchtmacht werd aangeboden. Het stelt Z.K.H. Prins Bernhard voor in het uniform van Aircommodore van de Royal Air Force, zoals hij dat in 1941 droeg. Ter herinnering aan de inzet van de Consolidated PBY-5A Catalina's van de Marine Luchtvaart Dienst in Nederlands Nieuw Guinea 1949-1957 werd door Commandeur b.d. H.J.E. van der Kop, bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum, de gelegenheidsenveloppe aangeboden. Aansluitend werd een boekje over de Catalina gepresenteerd. Vervolgens verrichtte de heer J. Jessurun de openingshandeling voor de luchtfoto expositie met een historisch fototoestel voorzien van een 'Magnesium flitser'. Hierna werd de heer Jessurun een luchtfoto aangeboden van het oude Kurhaus en de pier in Scheveningen. HGB 3 EEN UITGAVE VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAARTMUSEUM

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1989 | | pagina 3