EXPOSITIE LUCHTFOTO'S Herinneringen van Brian de Kruyff van Dorssen Aangezien het Militaire Luchtvaart Museum in 1989 extra aandacht schenkt aan de Nederlandse militaire luchtfotografie, wordt bij het begin van het nieuwe seizoen een expositie geopend van luchtfoto's in de twintiger en dertiger jaren gemaakt door de Luchtvaartafdeling (LVA) te Soesterberg. leiding uitgebreid met een professionele cursus luchtfotografie. Uit Duitse oorlogsvoorraden werd een aan zienlijk aantal luchtcamera's aangeschaft met een plaatformaat van 13 x 18 cm waarmee tot ver in de dertiger jaren duizen den foto's zijn gemaakt. Een gedeelte van deze glasplaten is gelukkig bewaard gebleven en bevindt zich nu in het foto-archief van de Sectie Luchtmacht His torie. Conservator Gerrit Glerum en Adjudant Koos van den Berg selecteerden voor deze expositie ruim honderd glasplaten, alge- drukt op een formaat van 40 x 50 cm, die een representatief beeld geven van Nederland in de twintiger en dertiger jaren uit de lucht gezien. Deze historische luchtfoto's zullen bij de oudere Nederlander vele gedachten oproe pen over hoe het was en welke karakteris tieken van ons land verdwenen zijn. Het verleden van het mooie Nederland, verborgen achter gelijkvormige wooncom plexen, kantoorgebouwen en fabrieken is tegenwoordig vaak nog het beste vanuit de lucht te bewonderen. Op deze expositie kunt u ook nog eens terug zien wat inmiddels helaas verloren is gegaan. Luchtfotografie uit de oude doos. Alhoewel vrij kort na de oprichting van de Luchtvaartafdeling al foto's en zelfs film opnamen werden gemaakt vanuit een Far- man werd eerst in 1919 de waarnemersop- In de Nieuwsbrieven nummers 17 en 18 (april en juli '86) is ondergetekende aan een serie artikelen begonnen om wat ervaringen van hem te vertellen. Toen was ik in de verwachting dat deze, die op tape zouden worden ingesproken, al hier voorhanden waren. Jammer genoeg zijn ze pas kortgeleden inderdaad aangekomen en kan ik 4

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1989 | | pagina 4