»Shoo Shoo BABY« M?- machine het serienummer 42-32076 ont ving. Met een aantal andere B-17's werd deze machine op 2 maart 1944 van de V.S. naar het USAAF Air Depot in Burlingwood in Engeland gevlogen, waarna overdracht aan het 401 st Bomb Squadron van de 91 st Bomb Groep, 8th Air Force, AAF Station 121 in Bassingboum volgde. Het commando over deze B-17 werd opgedragen aan It. Paul G. McDuffee. Op voorstel van de crew chief, TSgt. Hank Cordes, kreeg de machine de naam Shoo Shoo Baby naar een in die tijd populaire song, die op de repertoires stond van o.a. de Andrew Sisters en Glenn Miller's Army Air Force Band. Shoo Shoo Baby onderging op 24 maart 1944 haar vuurdoop toen McDufTee en z'n mannen deel uitmaakten van een groep B- 17's, die een raid op Frankfort uitvoerde. McDuffee maakte hierna nog 19 aanvals- vluchten met Shoo Shoo Baby naar o.a. Oldenburg, Marienburg, Stettin, Oranien- burg, Hamm, Brunswijk, Kiel en Berlijn. De vreemdste en meest besproken vlucht maakte de B-17 op 9 april 1944 naar Gdynia, 20 km boven Danzig (tegenwoordig Gdansk). Direct na de start ging de machine schuil in de laaghangende bewolking. Toen men op 30.600 voet boven de wolken kwam, bleek de B-17 tussen een formatie B-24 Liberators te zijn terechtgekomen. Na enig rondvliegen ontdekte McDuffee een forma tie B-17's van een andere groep. Hoewel deze groep kennelijk een ander doelwit had, besloot hij zich daarbij aan te sluiten, temeer omdat hij van z'n eigen groep geen vliegtui gen kon ontdekken en radiostilte geboden was. Tegelijk met de andere B-17's werden de bommen boven het doel, dat Marienburg bleek te zijn, gelost, waarna de terugtocht naar Engeland werd aangevangen. Boven de Noordzee verbrak McDuffee de formatie om koers te zetten naar z'n basis. Na een vluchtduur van 12 uur 55 minuten landde Shoo Shoo Baby op Bassingboum. McDuffee nam contact op met de toren en informeerde hoeveel toestellen van zijn formatie veilig waren teruggekeerd. Het antwoord luidde: 4Niemand', en na een korte pauze, 'omdat niemand vertrokken is.' De missie, waarvoor Shoo Shoo Baby was vertrokken, bleek te zijn afgelast; door een defect aan de radio had men dit bericht niet kunnen ontvangen. De gemaakte vlucht had tot resultaat dat de 91st Bomb Group een compleet uitgevoerde missie op haar naam kreeg, hoewel er slechts één toestel van deze groep aan had deelgenomen. Met een vlucht naar Berlijn op 24 mei 1944 had McDuffee 25 aanvalsvluchten volbracht, wat hem een welverdiende rustpauze op- 7 9. «pril 1944 29. maf 1944 Gdanak *---/[ Gdynia T^V Manenburg KM Berlin Poznan Bauingboum

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1989 | | pagina 7