Ontdaan van alle uiterlijke kentekenen staat hier een Boeing B-17F Flying Fortress te wachten op het moment, dat de Saab-mensen haar zullen modificeren. leverde. Nog diezelfde dag droeg hij het commando over aan Lt. Robert J. Guenther. Deze was minder fortuinlijk dan z'n voor ganger. Na op 27 mei deelgenomen te hebben aan een raid op Ludwigshafen, ging het tijdens z'n tweede vlucht op 29 mei mis na een aanval op Posen (Poznan) in Polen. Op de heenweg, kort na het het overvliegen van de Duitse grens, gaf motor nr. 3 er de brui aan als gevolg van een defecte aanjager. Nadat de bommen volgens plan waren afgeworpen op een vliegtuigfabriek bij Posen viel er een tweede motor uit na een treffer van de Flak. Aan terugkeer naar Engeland hoefde men toen niet meer te denken. Guenther besloot wijselijk koers te zetten naar het neutrale Zweden. Om de B-17 lichter te maken werd alles wat niet nagelvast zat, over boord gezet. Tijdens de final approach naar het vliegveld van Malmö liet een derde motor het afweten; desondanks zette Guenther de Shoo Shoo Baby veilig aan de grond. Vanaf dat moment maakte Shoo Shoo Baby deel uit een groep van bijna 70 B- 17's, die noodzakelijkerwijze naar Zweden hadden moeten uitwijken. Van dit aantal behoorden er drie tot de 91 st Bomb Group. Terwijl de oorlog in Europa in alle hevigheid woedde, smeedde men bij de luchtvaart maatschappij A.B. Aerotransport in het neutrale Zweden plannen voor een geregel de luchtverbinding met de Verenigde Staten van Amerika. Men stuitte daarbij op krach tige weerstand van de Zweedse minister president Per Albin Hanson, die politieke moeilijkheden met Nazi-Duitsland voorzag, aangezien de ABA een staatsbedrijf was. Op zijn instigatie wist de bankier dr. Marcus Wallenberg het bedrijfsleven te interesseren met als resultaat een nieuwe particuliere luchtvaartmaatschappij, de Svenska Inter- kontinental Lufttrafik (SILA), welke op 22 februari 1943 in het leven werd geroepen. De voormalige ABA functionaris Per A. Norlin nam het presidentschap van de nieuwge vormde maatschappij op zich. Norlins po gingen om in de Verenigde Staten landings- 8

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1989 | | pagina 8