De kajuit van de F-17 bood plaats aan 14 passagiers. rechten te verwerven en een aantal Douglas C-54's te kopen mislukten. Ook een later gedaan verzoek om een aantal geïnterneerde B-17's van de Amerikanen over te nemen werd afgewezen. Totdat Norlin in de herfst van 1943 een ontmoeting had met de Amerikaanse gene raal Henry H. Arnold, waarbij o.m. het uitzicht op een S1LA lijndienst tussen Schot land en Moskou ter sprake kwam. Plotseling zei Arnold: 4Geef me de beschikking over drie vliegvelden in Zuid Zweden, van waaruit ik Berlijn kan bombarderen, dan zorg ik er voor dat jullie 50 C-54's krijgen.' Omdat hij dit min of meer als grap opperde, liet hij er op volgen een aantal B-17's aan de Zweden te willen verkopen als die bereid waren alle geïnterneerde geallieerde vliegers vrij te laten. Een voorstel, waarop de Zweden graag ingingen. Voor de symbolische prijs van één dollar per stuk werden negen B-17's, waar onder Shoo Shoo Baby, aan de Zweedse overheid verkocht in ruil waarvoor ongeveer 1500 vliegers en bemanningsleden naar Engeland werden gerepatrieerd. In het tot stand komen van de overeenkomst had de Amerikaanse luchtmachtattaché, kolonel Felix Hardison, een belangrijk aandeel gehad, reden voor de Zweden om de B-17's de bijnaam Felix te geven. Van de negen B-17's gingen er zeven naar de SAAB fabriek in Linköping om tot F-17 verkeersvliegtuig te worden omgebouwd. Gezien de minder goede staat, waarin de twee andere toestellen zich bevonden, wer den van deze onderdelen gebruikt. Het modificeren van de bommenwerpers kostte een groot aantal man- uren. Zo werd het gehele interieur gesloopt en de geschuts koepels werden verwijderd. De rompneus werd met 91 cm verlengd, terwijl de neus punt zodanig werd uitgevoerd dat ze zij waarts kon worden opengedraaid voor het in- en uitladen van bagage. De radiohut werd naar voren, direkt achter de cockpit ver plaatst om ruimte te maken voor een kajuit, waarin 14 comfortabele stoelen werden aangebracht. Voorts werden er in de romp een aantal vensters gemaakt Om het com fort voor de passagiers verder te veraange- 9

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1989 | | pagina 9