Het 'Stoomlocomobiel'. delsbank. De komplete draaimolen bestond uit een tent en een stoomlocomobiel die een grote dynamo aandreef. Het orgel met de paarden werd aangedreven door electriciteit en alles werd verlicht. Het geheel werd naar Schiphol gesleept. De locomobiel werd opgezet naast de eerste hangar, vlakbij de weg. De tent werd opgezet om de dynamo en locomobiel onder dak te hebben zie foto). Heel slim werden de paarden, het orgel en het draaigeval op de vlooienmarkt verkocht. Met het koperwerk erbij bracht het 4300,-- op, waardoor geld beschikbaar was voor electrische kabels. Het resultaat van het hele gebeuren was een droog veld met licht in de hangars, garage, barakken en kazerne. Schiphol was operationeel! De Kruyff had met zijn tekentalent de prijsvraag gewonnen voor een reclamebiljet voor de ELTA, de eerste luchtvaarttentoon stelling, welke door Plesman werd georgani seerd. Hij had niet gewonnen omdat hij in het Officierscasino te Soesterberg op dezelf de gang woonde als Plesman, maar hij werd (Foto: N.V. Luchthaven Schiphol) echt geselecteerd door een onafhankelijke jury. In het gedenkboek van de K.L.M. ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan is deze tekening opgenomen, met de ondertekening 'Brian'. Later heeft hij nog veel reclamebil jetten voor de K.L.M. gemaakt met dezelfde ondertekening. In het Officierscasino woonde ook Jan Dellaert, die als (letterlijk) kleine officier trachtte vlieger te worden. Ondanks de vele kussens in de rug en onder het zitvlak was het een hopeloze zaak. Op voorspraak van De Kruyff is de kleine Jan Dellaert toen op Schiphol stationchef geworden. U kent hem ongetwijfeld als de directeur van Schiphol die direkt na de oorlog de huidige lay-out van dit nu grote veld aangaf. Ook is het aardig te vermelden, dat met De Kruyff de later zo bekende K.L.M.-vlieger Parmcntier en de al even bekende Duimeiaar als chauffeur bij de groep op Schiphol dienden. Dop. 10

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1989 | | pagina 10