ATLANTIC (FOKKER) C-2A 'QUESTION MARK' Klein type magnetisch kompas met verstel bare kompasroos en magneten, waarboven naald in vloeistol voor demping. Evenwijdige lijnen op de roos geven gemak bij oplijnen. Om de navigatieuitrusting te completeren zijn voorts nodig: een goede steekpasser, een gradenboog (of vierkant), een(parallel)-line- aal, evenals een stel potloden, een gumme tje, een blanco log en niet te vergeten kladpapier. Ziedaar Uw basis-uitrusting om U in de 'geheimen' van de navigator te mengen. In een volgend artikel maakt U kennis met drift (neen, niet de drift waaraan U nu denkt) en staat een eenvoudige vlucht U te wachten. Later maakt U kennis met navigatie-van-toen overzee en 's nachts, mag U navigator zijn van een boordvliegtuig, en maakt U kennis met nog meer navigatiemethoden, instru menten en perikelen van toen. NOOT: Enige illustraties zijn ter verduidelijking bijgevoegd. Beter is de instrumenten eens in het museum met aandacht te bekijken. Van der Kop Tony Fokker moet zich gevoeld hebben als de koetsier, staande op de bok en zwaaiend met z'n hoed, toen hij in de Ford National Reliability Tour- welke van 28 september tot 3 oktober 1925 in Amerika werd gehouden - alle publiciteit naar zich toetrok met z'n van twee extra motoren voorziene F.VIIA. Behalve dat deze F.VIIa/3m en de latere F.VIIb/3m (met een grotere spanwijdte) een dominerende rol in de internationale ver- keersluchtvaart zouden gaan spelen, wisten ze ook in de militaire luchtvaart door te dringen. De LVA kocht er drie, waarvan er twee nieuw van Fokker werden betrokken. De derde machine was de voormalige Post duif, waarmee Luitenant George A. Koppen, de KLM vlieger Guillaume M.H. Frijns als tweede bestuurder en S. Elleman als meca nicien in oktober 1927 een vlucht naar Batavia in Nederlands-Indië en terug had den gemaakt. Zijn succes in de Ford betrouwbaarheids- vlucht bracht Fokker op het idee de drie- motorige machine naar Wright Field te vliegen om daar de piloten van het U.S. Armv Air Corps in de gelegenheid te stellen het toestel te beproeven. Vóór die tijd had geen enkele vliegtuigfabrikant de flair gehad iets dergelijks te organiseren. De vliegers van Wright Field toonden zich aangenaam ver rast en waren erop gebrand met de F.VIIa/ 3m te vliegen. Fokker ging zelfs zover dat hij de militairen toestond hun vrouwen en kinderen mee te nemen. Kennelijk had hij ook de juiste mensen weten te benaderen, want in 1926 kreeg hij van de legervlieg- 15

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1989 | | pagina 15