BhMHHBI «ÜP» De Atlantic (Fokker) C-2A Question Mark van het U.S. Army Air Corps. dienst een order voor een aantal transport vliegtuigen. Enkele vooraanstaande Amerikaanse lucht- verkeersmaatschappijen zoals Pan American Airways en Transcontinental Western Air hadden intussen een aantal F.VII Trimotors op hun routes ingezet. Onder de naam Atlantic C-2 bracht Fokker een militaire uitvoering van de F.VIIa/3m uit waarvan het USAAC er drie (serienummers 26-202/204) in dienst nam. Hoewel de toestellen praktisch gelijk waren aan de F.VIIa/3m, hadden ze een gewijzigde stuur hut en een enigszins ruimere kajuit, welke plaats bood aan acht passagiers of zes brancards. De voortstuwing werd verzorgd door drie Wright Whirlwind R-790-1 (J-5) stermotoren van 225 pk elk. Van de oor spronkelijke spanwijdte van 19.30 meter week een van de C-2's (26-202) in zoverre af dat deze was vergroot tot 21.69 meter, terwijl de brandstofcapaciteit belangrijk was toege nomen. Behalve drie C-2's werden er acht C- 2A's (28-119/126) aan het USAAC geleverd. Deze machines hadden een spanwijdte van 22.20 meter. Een van deze C-2A's (de 28 120) kwam zodanig in de publiciteit, dat het de moeite waard lijkt er iets meer over te venellen. Het is vanzelfsprekend geworden, dat mili taire vliegtuigen, die grote afstanden over bruggen tijdens de vlucht van brandstof worden vootzien In de twintiger jaren stond zoiets nog in de kinderschoenen. In augus tus 1923 toonden de Amerikaanse luitenants Lowell Smith en Paul Richter aan dat brandstof, voedsel en een aantal andere zaken van het ene naar het andere vliegtuig konden worden overgebracht tijdens een 37 uur durende vlucht boven San Diego in Californië. Twee Belgische piloten, Louis Crooij en Victor Groenen schroefden van 2 tot 4 juni 1928 het duurrecord van Smith en Richter op tot 60 uur en 7 minuten, waarbij regelmatig tijdens de vlucht werd geravitail- 16 -••• v'v'y.'

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1989 | | pagina 16