Verslag van de vlucht Nederland-Nederlands-Indië van 2 april tot 18 mei 1929 van 3 Dornier-Wal vliegboten onder bevel van Ltz. W.H. Tetenburg (Vervolg van Nieuwsbrief nr. 29.) Dinsdag 30 april. (Verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana). Om 6.00 uur met controle- en onderhoudswerkzaamheden begonnen. Het blijkt wenselijk van de achtermotor van de D-22 enige cylinders te verwisselen. Dit kan echter pas te Bagdad, waar een reserve motor aanwezig is. De voorradiator van de D-22 wegens lekkage verwisseld. Met de Nederlandse consul het vertrek geregeld en om 10.15 uur gestart. Geklommen tot 1200 meter en op deze hoogte over de Beilan pas gevlogen. Over gehele route mooi weer. Wind NW. Windkracht 3. Tijdens de vlucht bericht ontvangen van het vliegkamp Hinai- di, dat de voor ons meest geschikte landings plaats in de Tigris nabij het vliegkamp door rookkolommen op beide oevers zal worden aangegeven, Om 16.45 uur LT. op de aangegeven plaats geland en aan de daarvoor bestemde boeien afgemeerd. Ontvangen door de Air vice- marshall Brooke Porham en de Duitse consul Herr Litten. Vliegtuigen en motoren nagekeken. Woensdag 1 mei. Om 6.00 uur met van de achtermotor van de D-22 enige cylinders verwisseld van de daar aanwezige reserve motor. Olie en brandstof geladen. De voor radiator van de D-23 gedemonteerd en na reparatie weer gemonteerd. Bericht uit Henjan ontvangen dat de brand stof nog niet is aangekomen en zich nog bevindt in Bender-Abbas. In verband hiermede besloten en met het oog op het afmaken van de werkzaamheden aan de achtermotor van de D-22 nog een dag langer in Bagdad te blijven. Donderdag 2 mei. Om 6.30 uur begonnen met de werkzaamheden aan de achtermotor van de D-22 af te maken. Alle radiatorklep- pen in verband met de hoge luchttempera tuur gedemonteerd, daar deze niet meer De Dornier Wal D-22 op de Tigris, vlak voor zijn noodlottige laatste vlucht. 5

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1989 | | pagina 5