Herinneringen van Brian de Kruyff van Dorssen Dinsdag 14 mei. Om 6.00 uur begonnen vliegtuigen en motoren grondig na te zien in verband mat het volgende lange trajekt over zee. Met de D-23 een proefstart gemaakt i.v.m. de extra geladen hoeveelheid brand stof. Met de Nederlandse consul het vertrek geregeld. Woensdag 15 mei. Om 4.00 uur geëmbar keerd en om 5.35 uur gestart richting Sabang. Uitgeleide gedaan door een vlieg tuig type 'Flycatcher' van HMS. Enterprise tot buiten de baai. Het weer was over de gehele route goed. De telefonische verbinding met de Enterprise was goed, maar werd verbroken door het afbreken van de antenne. Om 17.10 uur LT. wordt te Sabang geland en gemeerd aan de boeien achter het eiland Klah. Alle schepen in de baai waren bij aankomst gepavoiseerd en door Hr. Ms. Soemba werden saluut schoten gelost. Ontvangen door de Commandant van Hr. Ms. Soemba, de civiel gezaghebber (namens de gouverneur van Atjeh), de directeur van de Sabang Mij en anderen. Aan boord van Hr.Ms. Soemba wordt de bemanning officieel en feestelijk toegespro ken en welkom geheten door de Comman dant. Donderdag 16 mei. Om 8.00 uur begonnen met onderhouds- en controle werkzaamhe den, brandstof en olie geladen. 's Avonds werd de bemanning door de Directeur van de Sabang Maatschappij ont vangen en namens alle bewoners van Sabang officieel feestelijk welkom geheten. Vrijdag 17 mei. Om 5.00 uur geëmbarkeerd en om 6.00 uur gestart richting Tandjong Pinang. Tijdens de start werden door de Hr.Ms. Soemba saluutschoten gelost welke door de vliegtuigen met lichtkogels werden beantwoord. Gedurende de gehele route was het mooi weer. Wind en windkracht varieer den. Om 15.30 uur LT te Tandjong Pinang geland en afgemeerd aan de boeien op de rede. Ontvangen door de resident en enkele andere autoriteiten. Direct daarna brandstof geladen en vliegtuigen en motoren nageke ken. 's Avonds officieel welkom geheten door de Resident en toegesproken. Zaterdag 18 mei. Om 8.00 uur geëmbar keerd en om 8.50 uur gestart richting Tandjong-Priok. Gedurende de gehele route was het mooi weer. Wind ZO, windkracht 2. Om 16.10 uur te Tandjong Priok geland en afgemeerd aan de boeien in de haven voor het Marinevliegkamp. Een escadrille van de Luchtvaart afdeling uit Bandoeng cirkelde ter verwelkoming boven Tandjong Priok. Ook verscheen er een vliegtuig van de Kon. Ned. Ind. Luchtvaart Maatschappij. De vliegtuigen werden uit het water gehaald en naar de hangar gebracht. Bij de officiële ontvangst werd de bemanning toegesproken door de Commandant der Zeemacht en enkele andere autoriteiten. Hiermede was de eerste Nederland-Indië vlucht met Marine vliegtuigen volbracht. C. van Steijn Voor diegenen die dit niet meer uit de oude Nieuwsbrieven kunnen nagaan het volgende: De Kruyff begon zijn vliegerloopbaan in 1917 op Soesterberg en heeft gelijktijdig met Plesman daar zijn opleiding gehad. Naderhand heeft hij als lid van het Nederlands-Indisch aanschaffingteam in Amerika vliegtuigen ingevlogen. Tijdens de laatste oorlog is hij, ter ondersteuning van de Engelsen, bij Arnhem 8

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1989 | | pagina 8