Air Force om 09.20 uur hun aanloop nemen voor de dagelijkse patrouillevlucht, scheren twee golven Bf-109'sen Fw-190's van hetJG3 Udet onder leiding van Lt. Kolonel Heinz Bar, samen met enkele Me-262 straaljagers over de basis en voeren ongeveer twintig minuten lang vernietigende aanvallen uit. De Canadees in de leidende Typhoon geeft vol gas en raast brullend over de baan in een wanhopige poging de lucht in te komen en de indringers te lijf te gaan. Nauwelijks hebben de wielen het contact met de baan verbroken of de Typhoon krijgt de volle laag en slaat tegen de grond. Een tweede star tende Typhoon kan de ravage niet ontwijken en ontploft met een daverende slag. In enkele minuten tijds branden alle Typhoons als fakkels te midden van exploderende bommen en het geratel van boordwapens. Eindhoven is niet het enige doelwit van JG3; van de zeventig jagers hebben er zich tien afgescheiden met de bedoeling om van Gilze-Rijen een puinhoop te maken. Het onder commando van Lt. Kolonel Johann Kogler staande JG6 heeft de opdracht om de voormalige Luftwaffe basis Volkel te besto ken. Het is zo gepland, dat de ongeveer zeventig jagers, waaronder twee Staffeln met Fw-190's en één met Bf-109's, Spakenburg vanuit het oosten naderen om daar naar het zuiden af te buigen en vervolgens vanuit westelijke richting op Volkel af te stevenen. Aan boord van de Ju-88 nachtjager, die als padvinder fungeert, wordt een navigatie fout gemaakt, wat tot gevolg heeft, dat het Geschwader veel te westelijk uitkomt. In de hierdoor ontstane verwarring komen enkele jagers bij Eindhoven terecht. De hoofd macht van JG6 nadert Heesch, dat vijftien km boven Volkel ligt. In de veronderstelling, dat ze het juiste doel hebben bereikt, geven ze Heesch er van langs, waar vijf squadrons Spitfires van 126 Wing van de 2e Tactical Air Force zijn gestationeerd. Temidden van het tumult ziet 401 Squadron kans het lucht ruim te kiezen. In verbitterde gevechten weten de Spitfires één Fw-190 en vier Bf- 109's uit de lucht te plukken. Als dan ook nog twee patrouillerende Spitfire squadrons, na te zijn teruggeroepen, boven Heesch verschijnen, is het feest voor de Duitsers voorbij. Slechts drie jagers bereiken het geplande doel Volkel. Voordat ze schade kunnen aanrichten, worden ze door reeds in de lucht hangende Hawker Tempests één voor één naar beneden gehaald. Achtervolgd door RAF jagers vlucht JG6 in wanorde in ooste lijke richting. Van de zeventig vertrokken machines zijn er drie en twintig in de strijd gebleven. Lt. Kolonel Gunther Specht, Kom- modore van JG11 wordt bij Brussel door luchtafweergeschut neergehaald; de Kom- mandeur van III/JG11, Hauptmann Horst- Günther von Fassong delft het onderspit tegen enkele Amerikaanse Mustangs. De Duitsers hadden voor Unternehmen Boden- platte geen gunstiger tijdstip kunnen uit zoeken. De Commander-in-Chief van de 2e TAF, Air Marshal Sir Arthur Coningham, was ten gevolge van barre weersomstandig heden en stagnerende ravitaillering gedwon gen z'n strijdkrachten te concentreren op een beperkt aantal vliegvelden. Overbevol king was daarvan het gevolg. Niet minder dan zes squadrons moesten vanuit één vliegveld hun operaties uitvoeren. Het daar aan verbonden risico werd niet groot geacht, omdat het boven de geallieerde linies ver schijnen van de Luftwaffe even zeldzaam was geworden als sneeuw in de zomer. Er was een zekere mate van zelfgenoegzaam heid gegroeid bij zowel de RAF als de USAAF ten opzichte van hun eens zo formidabele tegenstander. Men had alle zware stukken afweergeschut teruggetrok ken en de camouflagenetten, die van zoveel nut waren geweest, teruggezonden. Het Jagdkommando van de Luftwaffe had ver scheidene weken de tijd genomen om het Unternehmen Bodenplatte tot in de puntjes te organiseren. Rond de organisatie had men een dermate dicht gordijn geweven, dat zelfs de Britse Intelligence Service er geen enkel vermoeden van had. Als de ervaring van het merendeel van de Luftwaffe piloten evenre dig aan hun betoonde moed was geweest, zou de schade aan geallieerde zijde aanzien lijk groter zijn uitgevallen. Door onzuiver schieten en het maken van vliegfouten werd de kracht van de Duitse aanval verzwakt. Er deden zich zelfs meerdere frontale botsin- 23

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1990 | | pagina 23