NIEUWS 'FLASH' De stichting zal trachten haar doelstelling te verwezenlijken door met name: - Het aankopen, instandhouden, beheren, financieren, subsidiëren en exploiteren van luchtvaartuigen van historische betekenis. -Het stimuleren van kennisoverdracht op technisch en operationeel gebied, waardoor instandhouden en opereren van historische vliegtuigen mogelijk blijft. - Jongeren laten kennisnemen van alle facetten van de luchtvaart. - Het geven van ondersteuning aan projecten om historische vliegtuigen luchtwaardig te houden maken. - Het deelnemen in, samenwerken met, opleiding geven aan andere stichtingen/ verenigingen of ondernemingen met een gelijk of soortgelijk doel. DE VLOOT De D.B.A.F. kan op dit moment beschikken over drie historische vliegtuigen: - twee PA-18 Piper Super Cubs - een Fokker S-l 1. Alle drie ex. Koninklijke Luchtmacht. PLANNEN VOOR DE TOEKOMST Project Dornier 27 Door drie leden van de D.B.A.F. wordt reeds geruime tijd hard gewerkt aan het vliegge reed maken van een Dornier 27. De Do 27 is geheel van zijn oude verflaag ontdaan, gecontroleerd op corrosie en reeds gedeeltelijk in de nieuwe kleur gespoten. Er is nu ook een motor beschikbaar, zodat een terugkeer naar vliegende staat slechts een kwestie van tijd en moeite is. Project B-25 Mitchell Twee dukes zijn in vergevorderde onder handeling over de aankoop van een B-25 Mitchell bommemwerper in de U.S.A. Binnenkort kunnen hierover meer definitie ve mededelingen worden gedaan. WEER 100.000 BEZOEKERS IN HET LUCHTVAARTMUSEUM In 1989 was een grote handicap, dat de Ir. Vreeburghal werd gerenoveerd en pas op 1 augustus gedeeltelijk voor het publiek kon worden opengesteld. Ook het mooie weer werkte niet altijd in het voordeel van het Overige projecten Aan het verwerven en terugbrengen tot vliegende staat van o.a. een P-51 Mustang, Auster, Beaver, AT-6 Havard wordt door enkele Dukes gewerkt. Lidmaatschap Indien de doelstellingen van de D.B.A.F.U aanspreken, nodigt het bestuur van D.B.A.F. U uit om toe te treden tot de Duke of Brabant Air Force. Het lidmaatschap kost 120,- per jaar. U ontvangt dan nieuwsbulletins, een 'patch' met het roundel en een lidmaat schapskaart. Vliegende leden krijgen koning op de huur van de vliegtuigen. Het bankrekeningnum mer van de D.B.A.F. is 40.85.41.520 Amro Eindhoven Airport. Eenieder, die geïnteresseerd is en meer informatie verlangt kan kontakt opnemen met: Duke of Barabant Air Force attn: secretary Luchthavenweg 15-0 5507 JZ Eindhoven. museum. Op 1 september werd de fraaie, gerenoveerde Ir. Vreeburghal officieel ge opend en dankzij de grote interesse voor deze vernieuwde hal, de modelbouwmani festatie in de herfstvakantie en de kunstma nifestatie op het thema 'vliegen', werd toch weer de mijlpaal van 100.000 bezoekers bereikt. Op 19 december j.l. was de heerj. 27

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1990 | | pagina 27