MAJOOR M. BOTMA, de nieuwe directeur M.L.M. de zijns inziens matige interesse en mede werking die hij van hogerhand ontmoette. Hij zag echter kans om, vaak via het 'old boys' netwerk zaken geregeld te krijgen en 'zijn1 museum weer een stapje dichterbij perfectie te brengen. De Stichting Vrienden is Lt. Kol. Boon veel dank verschuldigd voor de inzet en de toewijding die hij aan het Militaire Lucht vaart Museum heeft gegeven. Die instelling was voor het bestuur reden om vrijwel altijd aan zijn soms niet geringe verzoeken om hulp tegemoet te komen. Het goede doel was daarmee gediend. Zijn medewerking aan onze Nieuwsbrief en aan de donateursdagen mag niet onvermeld blijven; wij hebben die steeds zeer op prijs gesteld. Overste Boon, hartelijk dank. Wij wensen u alle goeds toe in de nieuwe fase van uw leven. H. Dieters Namens het bestuur wil ik gaarne de nieuwe directeur van het M.L.M., Majoor Botma van harte welkom heten. Tijdens onze bestuursvergadering op 28 november 1989 en op de afscheidsreceptie van Lt. Kol. Boon op 20 december 1989 hebben wij al summier met hem kennis gemaakt, waarbij ook in enkele woorden de wederzijdse bereidheid tot goede samenwerking is uitgesproken. De oude en de nieuwe direkteur: rechts Luitenant-Kolonel J.A. Boon, links Majoor M. Botma. 5

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1990 | | pagina 5