Van de penningmeester Velen zijn blij met de naam Ir. H.A. Vreeburg-hal, want hij was de technische grondlegger in elk geval! 't Was werkelijk weer een geheel nieuwe rondvlucht in Soesterbergs verrijkte 'museumlucht'. Velen zijn ook even bij de z.g. Shop geland, waaraan vele donateurs 't hart hebben verpand. Weer nieuwe spullen en vele loten verkregen wordt er opnieuw gestart en opgestegen! De lunchdozen waren dicht, maar goed voor lekker smullen, omdat ze niet meer met 4Rats-Kuch en Bonen' vullen! Over één Boon is relatief gezien, maar kort gesproken, als direkteur na al die jaren van inzet nu afgebroken. Ik bedoel de Lt. Kol. J.A. Boon, die nu stopt, maar voor 't museum enorm veel inzet heeft gedropt! Dat zal in onze herinnering blijven bestaan als hij als 'Museum-direkteur' is weggegaan. Eens zal er in de toekomst een portret van hem hangen, maar als donateur blijf je naar nieuwe ontmoeting verlangen, met hem en alles wat in 't museum verzamelend blijft staan! Opvallend is op de leuke jaarlijkse donateursdag, dat 'k steeds weer bekende vrinden ontmoeten mag. Als wij oude vrinden nu door Soesterberg laten boeien, zal 't aantal donateurs ook nog verder doorgroeien, Juist omdat je daar elkaar jaarlijks weerzien mag! Tot slot van dit jaarlijks donateursgedicht: 'k Zag nooit iemand daar met teleurgesteld gezicht. Daarom zullen wij elk jaar weer bij elkaar komen, want 't zijn dagen om te genieten en te dromen, vooral als dat mooie filmscherm wordt gebruikt en verlicht! Tot kijk in 't 'Luchtvaart Museum-Rijk!' AJ. Vonkeman, Ermelo We hebben een goed jaar achter de rug. Ons donateursverband is met ±10 toegenomen en ondanks dat 'de Brik' naar een wat achteraf plekje in de Snijdershal heeft moeten verschuiven, zijn de klanten niet weggebleven. O nder de uitstekende leiding van Giel Mulder met de enthousiaste vrijwillige winkelverzorgers is de opbrengst zeker niet minder dan vorig jaar geweest. 8

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1990 | | pagina 8