marinebommenwerper. De P2V7-B had die in feite ook. Het was n.l. een van apparatuur gestripte OB-versie (de P2V7).Een neus van de P2V-2 met vier 20 mm mitrailleurs werd aangebracht voor operaties in Nederlands Nieuw Guinea. De straalmotoren gaven echter extra vliegveiligheid en snelheid. De SP2H (ex P2V7) was die OB-versie, met passieve (luister) en actieve (uitzendende) boeien, resp. het z.g. JEZEBEL, JULIE, en AQA systeem en al hetgeen de P2V5 al had, maar in verbeterde vorm. De SP2H was voor vele jaren hèt OB-vliegtuig, maar met zijn zuigermotoren en zonder drukcabine miste het allengs prestaties en comfort. De NAVO besloot gezamenlijk tot een opvolger te komen. Dat werd de ATLANTIC, die zijn tijd ver vooruit was, maar qua apparatuur veel van de SP2H in zich had. Daar de USNAVY 4 turbo-prop motoren prefereer de, kwam de ORION tot ontwikkeling. De eerste versie had alle apparatuur van de Neptune. De P3C Update II heeft een geheel geïntegreerd O B-systeem, waarbij compu ters het brein zijn voor diverse sonoboeien, doelzoekende torpedo's, enz. In deze opsomming mogen wij natuurlijk de CATALINA niet vergeten. Deze vliegboot (amphibie) blijft in de annalen als verkenner, als redder en als convooibegeleider met zijn grote betrouwbaarheid, groot bereik (ca 3000 zm), goede zee-eigenschappen. In een luchtgevecht, maar ook bij aanvallen tegen licht verdedigde doelen was de CAT de grote verliezer, log als hij was. Naast de CATALINA kwam als 2-motorige vliegboot de MARINER PBM, een groter en meer geavanceerd toestel, dat in WO II bij de USNAVY veel lof kreeg. De amphibie versie, PBM-5A, had echter een geheel ander karakter en dat heeft 321 squadron helaas moeten ervaren. Deze nabeschouwing zou niet compleet zijn, wanneer we de LIBERATORS van 321 squadron niet zouden noemen, vier moto ren, bereik ca 2400 zm, 10 mitrailleurs, 3800 kg bommen. Lange startbanen en veel onderhoud maakten de 'LIB' niet zo ge schikt voor de taken in het voormalig Nederlands Indië, o.m. redenen waarom hij uit dienst ging. Dan nog de TRACKER, die als 'tussen'- vliegtuig een paar jaren bij 320 was; 2- motorig boord OB-vliegtuig. Jammer eigen lijk, dat 320 geen 'carrier' periode heeft gekend Last, but not least, the DAKOTA, o.m. geleend van de Klu voor 321, gekomen tussen MARINER en P2V7-B, te bekend om daarover nog wat te zeggen. Van der Kop 13

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1990 | | pagina 13