Naar aanleiding van één van mijn Mitchell- artikelen in 1986/1987 in het modelbouw blad van de IPMS-Nederland, onstond het idee om het vliegtuig te schilderen in de kleuren van de HD-346. Dit toestel was in de oorlog voorzien de squadroncode- en vlieg- tuigletters NO-V. Het was een B-25J-1 met de USAAF-serial 43-3874. Uit een foto in een franstalig boek is af te leiden dat op de neus de tekst 'Lotys II' is afgebeeld. Er zijn echter wel twee essentiële verschillen tussen de beide toestellen. Het toestel in de oorlog had een rugkoepel met twee .50 mitrailleurs, terwijl bij het huidige toestel deze koepel ontbreekt. Ten tweede had het oorlogstoestel onder de cockpit geen side guns. Dit is nu wel het geval. Het zijn echter dummy's hetgeen ook goed is te zien aan de vorm van de beplating om de mitrailleurs. De kleuren van het toestel zijn olive drab en neutral grey. Het was de eerste Mitchell III die aan de RAF geleverd werd en in de Amerikaanse kleuren bleef vliegen. Latere toestellen werden overgespoten in de Engel se kleuren, te weten dark green en medium sea grey. Om de schilderklus te klaren moest (door vrijwilligers) erg veel werk worden verzet in een zeer korte periode, namelijk één week. Haast een onmogelijke opgave. Na enige discussie vrijdagsavonds leek dit aanvanke lijk dan ook niet door te gaan. Uiteindelijk is in dat weekeinde toch beslo ten het vliegtuig over te schilderen en werd op zondagavond 27 mei het vliegtuig over gevlogen naar Schiphol. Hier had Martinair hangar 6 ter beschikking gesteld waar op maandagochtend werd begonnen met het schoonmaken en ontvetten van het vlieg- ,tuig* 's Middags werden vitale delen en ramen afgeplakt en het geheel spuitklaar gemaakt, waarna het 's nachts in de primer werd gespoten. Dinsdag werd wederom schoon gemaakt en spuitnevel verwijderd. Ook werd het landingsgestel schoongemaakt. In de nacht van dinsdag op woensdag werden de eigenlijke camouflagekleuren aangebracht, te weten olive drab op de bovenzijde en rompzijden en neutral grey op de onder zijden van romp en vleugels. Op woensdag werd al het afplaktape en papier verwijderd. Het rechter wiel van het landingsgestel werd hersteld en er werd tot laat in de avond gewerkt aan het aanbrengen van de Engelse roundels, fin-flashes en letters. Donderdag werd de rest van de roundels, belettering en tekst aangebracht. Om onge veer 20.00 uur werd een proefvlucht ge maakt naar Soesterberg, waar op dat mo ment een reünie werd gevierd van de 'Medium Bomber Association'. Om circa 24.00 uur kon worden vastgesteld dat de gehele schilderoperatie gereed en zeer ge slaagd was. Vrijdag 1 juni was het zover dat het vliegtuig kon worden gepresenteerd voor een groot publiek tijdens het jubileum van 320 en 321 squadron van de Marineluchtvaartdienst op het marinevliegkamp Valkenburg. De B-25 trok bijzonder veel belangstelling en was de trekpleister van de dag. Veel herinneringen werden opgehaald door oud-bemannings leden van B-25's, waaronder prins Bernhard. TOEKOMSTPLANNEN MET DE B-25 Het voornemen is de komende winter een aanvang te maken met de restauratie van de B-25. Het is dan wel vliegwaardig, maar er zijn diverse onderdelen die dringend onderhoud behoeven. Het is immers de bedoeling het vliegtuig zo lang mogelijk en in een goede konditie in de lucht te houden. Daarnaast wordt geprobeerd het vliegtuig zoveel moge lijk in de originele staat terug te brengen. Zoals al is gezegd het is een unicum. Wij hebben er maar één van, dus daar moeten we zuinig op zijn. De DBAF verdient daarom alle steun en medewerking. Voor degene die meer informatie wenst kan kontakt opnemen met het secretariaat van de DBAF: DBAF: Luchthavenweg 15-0 5507 JZ Eindhoven Airport Tel. 040-571222. TENSLOTTE Als reeds jarenlange Mitchell-enthousiast 14

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1990 | | pagina 14