Deze Heinkel He-111 keerde niet terug op z'n de vijand op zijn land uitvoerde. Een volk, dat zijn dappere vliegers bij monde van Winston Churchill dankte met de woorden: 'De dank van allen in dit land, in het Britse Rijk, ja, in heel de wereld, uitgezonderd daar, waar de schuldigen wonen, gaat uit naar de Britse piloten, die, ongeacht de overmacht, ongeacht het feit, dat ze voort- Fliegerhorst. durend paraat moesten zijn en de dood voor ogen hadden, door hun moed en toewijding de kansen van de oorlog keerden. Nooit zijn in een strijd tussen mensen, zovelen zoveel verschuldigd geweest aan zoweinigen.' ThijmJ.K. de Raaf Onder de naam 'Adlertag' is de 13e augustus 1940 de geschiedenis ingegaan als de dag, waarop de Slag om Engeland eerst in alle hevigheid losbarstte. In totaal 2355 vliegtuigen had de Luftwaffe gereed om Engeland op de knieën te dwingen. Deze Armada bestond o.a. uit 949 bommenwerpers (Heinkel He-111, Junkers Ju-88 en Dornier Do-17), 336 duikbommenwerpers (Junkers Ju-87 Stuka), 268 jachtkruisers (Messerschmitt Bf-110) en 734 jachtvliegtuigen (Messerschmitt Bf-109). Verder nog een aantal andere vliegtuigtypes, waaronder de Focke Wulf Fw-200 Condor De aanvallende Duitse luchtvloot was als volgt opgebouwd: LUFTFLOTTE 5: (Generaloberst Hans-Jürgen Stumpff, Kristiansand, Noorwegen) X. Fliegerkorps: KG26 (He-111), KG30 (Ju-88), I/ZG76 (Bf-110). 25

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1990 | | pagina 25