de schepen barst het vuur los maar ook van de wal waar het afweergeschut dat langs de kustweg was mee gereden in stelling wordt gebracht en een spervuur afgeeft waarbij vele granaten in het water ontploffend hoge waterfonteinen veroorzaken. In deze fase is het afweervuur nog niet erg accuraat boven dien houdt de leider zoveel afstand dat de, meest gevaarlijke, Bofor-snelvuurkanonnen niet effectief zijn. Inmiddels hopen wij dat er de nodige vuurstoringen zullen optreden, dat is mooi meegenomen op het moment van de aanval. De leider verbreekt de radio-stilte en geeft de laatste aanwijzingen: Alfa en Bravo torpedo boot, Charlie voorste Tare-Able, Delta twee de Tare-Able, ik val aan zodra de schepen in de acht-uur positie zijn. Met de ons bekende kreet 'attaquer' zet de leider met een scherpe dalende bocht de aanval in onmiddellijk gevolgd door Bravo kort daarop Charlie en dan als laatste Delta. De aanval is goed gecoördineerd en wij kunnen in de laatste positie het strijdtoneel goed overzien. De positie van de schepen is als volgt: de beide transportschepen varen nagenoeg recht achter elkaar met een tussen ruimte van ongeveer 400 m en vrij dicht onder de kust, de torpedobootjager vaart vollekracht zigzaggend ter hoogte van de opening tussen de beide schepen maar verder in zee. Het afweer is hevig en vooral Alfa en Delta hebben het nu hard te verduren. Als we de minimum hoogte van 1500 ft hebben bereikt gaan we horizontaal vliegen en zijn we geheel op ons doel geconcentreerd, de besturing wordt als het ware aan de bombardier overgegeven, die heeft inmiddels de bomdeuren geopend hetgeen door een lichtsignaal in de cockpit wordt aangegeven. Dit is de meest enerve rende fase van de aanval en bij een goed getrainde bemanning hoeft het niet langer dan 10 seconden te duren maar die lijken dan eindeloos vooral als de lucht om je heen er uitziet als een krenteboi veroorzaakt door explosies van de luchtdoelgranaten. We krijgen nog een kleine correctie van de bombardier naar rechts en zijn dan diago naal op de lengte-as van ons doel gericht, de snelheid is 230 mijl, we horen en voelen projectielen inslaan, zowel de boven- als de onderkoepel vuren nu onophoudelijk en de hele machine is bezwangerd met kruitdamp die je roekeloos en agressief maakt. De bombardier meldt 'bombs away' en de bomdeuren gaan dicht waarop de machine stijl wordt opgetrokken en dan weer naar links, naar beneden en weer naar rechts wordt gestuurd om het afweer zo min mogelijk de kans te geven op ons ingescho ten te raken. Alles gebeurt razendsnel en al vlug zijn we buiten het bereik van het afweergeschut en vliegen we laag over het water naar het afgesproken 'rendez vous' punt want het onderlinge visuele contact is tijdens de aanval, direct bij de concentratie op het doel, verloren gegaan. Al vlug zien we twee vliegtuigen op enige afstand voor ons uit laag boven zee vliegen, als we dichterbij komen blijken het Alfa en Charlie te zijn, Bravo hebben we niet meer gezien en werd vermoedelijk door zwaar afweervuur direct bij de inzet van de aanval fataal getroffen. Anton Bouwman die met mij als eerste versterking vanuit Amerika het 18e was komen versterken, kwam hierbij om het leven. Ruim vijf uur na de start keren drie van de vier Mitchell's gehavend terug op de thuis basis. Er waren geen 'direct hits' waarge nomen wel lagen alle bommen zo dichtbij dat ze als nearmisses worden geclassificeerd en de volgende dag worden de schepen een gemakkelijke prooi voor onze wapenbroe ders. Met deze aanval werd opnieuw bewezen dat een aanval op schepen - die goed verdedigd waren - op een hoogte van 1500 ft niet de juiste aanvalstactiek was en altijd tot verlie zen leed zonder de gewenste resultaten. Hierin kwam spoedig verandering met de komst van de nieuwe, gemodificeerde, B-25 type H enj de zogenaamde strafer versie met hun 12 naar voren vurende .50 mitrailleurs. AANVALSTECHNIEK EN TACTIEK MET DE B-25 STRAFER Met dit type werd door het 18e een geheel nieuwe aanvalstechniek en tactiek ontwik- 11

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1991 | | pagina 11