persoon van de Lt. Zevdel die op een oude gammele piano in de mess bepaalde voor vallen uit het dagelijks leven in het kamp Batchelor op muziek zette en ten gehore bracht, een steeds weer aangename afwisse ling in het eentonig bestaan van het squa dron. Een van die voorvallen mag ik U niet onthouden het is geruime tijd een tophit geweest welke, gebracht op die valse piano, door de Lt. Zevdel, steeds weer een enorme hilariteit veroorzaakte. Dit lied was op de volgende gebeurtenis gecomponeerd: Een van onze vliegers had een ruigharige Foxterriër. Het beestje was nogal humeurig en ging altijd mee als zijn baas er op uit moest. Hij kreeg een keurig passend zelfge maakt harnasje aan met musketonhaken eraan waarmee hij in geval van nood kon worden vastgegespt aan het harnas van zijn baas. Op een ochtend gaat een van onze waar nemers, die 'de rooie' werd genoemd en waaraan het beestje een enorme hekel had, met een handdoek om zijn middel en een emmertje water in zijn hand het bos in op weg naar z'n prive-gemak. Het Foxje volgt de rooie op een veilige afstand maar op het cruciale moment schiet het diertje naar voren en bijt!!!!! De rooie sprak na dit voorval met een hoog stemmetje. U kunt het geloven of niet maar als Zeydel dit lied bracht op de piano zag je als het ware het gehele tafereel aan je voorbij trekken en lagen we met z'n allen plat van het lachen, met uitzondering van het slachtoffer maar dat spreekt voor zich. DAPPERE, ARME KEESMAAT Na zo'n wel is er ook weer een wee. Dit keer niet ten gevolge van een vijandelijke actie maar door een ongeval bij een oefening in het bombarderen op eigen lichtflares. Eer der heb ik al beschreven dat hierbij een Mitchell verloren ging waarbij de beman ning zich kon redden op één man na. Bij nachtbombardementen waarbij padvin ders werden ingezet bleek menigmaal dat het erg moeilijk was om op de meestal kleine pinpoint doelen een goed gecoördineerde aanval te verwezenlijken op de door de padvinders afgeworpen flares. Hierin moest verbetering komen en daarvoor ontwikkel den we de aanvalstechniek en tactiek die ik eerder in dit stuk al omschreef. Zoals eerder gezegd was het een gecompliceerd gebeuren dat het best vergeleken kan worden met een circusnummer. Maar ons was niets te dol en het beloofde een verbetering te zijn t.o.v de oude tactiek. Voor deze oefenvlucht start op 21 oktober 1943 's avonds Tom Engels met zijn beman ning. De monteur van zijn B-25 vliegt mee dat deden de monteurs graag maar tijdens gevechtsvluchten was dat niet toegestaan m.u.v de verkenningsvlucht Giraffe waarbij de monteur nodig was om de cross-servicing te verzorgen. Hier ging het om een oefen- vlucht en de monteur de Sgt. Keesmaat maakt dankbaar van de gelegenheid gebruik om een plaats in de kist in te kunnen nemen, helaas zou hij deze vlucht niet overleven. Boven het oefenterrein aangekomen wordt de run ingezet om de lichtflare te werpen, er gaat iets mis en de parachute van de flare gaat te snel open zodat de flare aan de geopende bomdeur blijft hangen. Als de ingestelde valtijd is verstreken begint de flare te bran den met gevolg dat binnen afzienbare tijd de bombay in brand staat. Een verstikkende rook vult het gehele vliegtuig en over de intercom wordt aan de cockpit gemeld dat het achterste gedeelte van het vliegtuig in brand staat. De eerste, Tom Engels, geeft opdracht het vliegtuig te verlaten. Hij verlaat zelf pas de cockpit nadat hij de automatische piloot heeft aangezet. In de navigatieruimte vindt hij de Sgt. Keesmaat zonder parachute. 'Waar is je parachute?' vraagt Tom. 'Achter de bombay' roept Sgt. Keesmaat terug. De bombay staat echter zo in brand dat de chute niet meer bereikbaar is. Een ondeelbaar ogenblik moeten de man nen elkaar aangekeken hebben, wat moet er in hun binnenste zijn omgegaan, er is een moment van twijfel maar ze staan machte loos, een oplossing is er niet en Tom springt. Keesmaat klimt in de cockpit en heeft kans gezien het zware vliegtuig vlak voor de aanraking met de grond, horizontaal te krijgen zonder te pletter te vallen. Als de plek 17

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1991 | | pagina 17