Publikatie boek 'Prins Bernhard 50 jaar vlieger' wieg van Neerlands luchtvaart heeft in Soesterberg gestaan'. Oude verhalen van Nederlands militaire luchtvaart tussen 1912 en 1940. Een boek, waarin men de sfeer van de vlieghei van weleer uit de eerste hand krijgt opgediend en dat nog wel op een kostelijke en vaak humoristische wijze. Vindt u het vreemd dat we die oude vlieghei niet vergeten kunnen? ThijmJ.K. de Raaf Op 24 april van dit jaar werd door de Koninklijke Luchtmacht en een aantal andere instanties en vertegenwoordigers uit de militaire en burger luchtvaart in Nederland op traditionele en feestelijke wijze het vijftigjarige vliegerjubileum van Z.K.H. Prins Bernhard gevierd. Ter gelegenheid van dit jubileum liet het organisatiecomité een boekwerkje samen stellen met de titel 'Prins Bernhard 50 jaar vlieger, een vliegerleven in vogelvlucht'. Het boekwerkje spreekt voor zich, tussen het vele fotomateriaal worden historische feiten en anekdotes vermeld. Kolonel A.P. de Jong tekende voor een verantwoorde keuze en samenstelling van het historische materiaal, terwijl de Konink lijke Luchtmacht de realisatie op zich nam. Een 'must' dus, voor wie onze beschermheer een goed hart toedraagt. Het boekwerk heeft een oplage van 5000 exemplaren en is tegen een kostprijs van 17,50 te koop op de volgende plaatsen: - De Welzijnszorg winkels van de lucht machtonderdelen. - Het Voorlichtingscentrum van het Minis terie van Defensie aan de Korte Houtstraat 21 in Den Haag. - De winkel van het Militaire Luchtvaart Museum 'De Brik' in Soesterberg. - Tijdens diverse Open Dagen in de stand van 'Herkenning' en/of van de Defensie bladen. Partikulieren kunnen het boekwerk ook rechtstreeks schriftelijk bestellen bij Bureau Drukwerken en Formulieren DMKLu, Bink horstlaan 135, kamer 2G5, Postbus 20703, 2500 ES Den Haag. Het boek wordt dan tegen een prijs van 20,- franko thuis afgeleverd. 26

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1991 | | pagina 26