Viering gouden vliegerjubileum Z.K.H. Prins Bernhard in het Militaire Luchtvaart Museum Het is een goed gebruik om de jubilaris bij de feestelijkheden rond het jubileum de nodige verrassingen te bezorgen. Aan die traditie werd op 24 april j.l. bij de viering van het 50-jarig vliegerschap van Prins Bernhard bepaald niet voorbij gegaan. Een heel prettige, maar ook emotioneel beleefde verrassing, was ongetwijfeld de aanwezigheid op de Vliegbasis Soesterberg, waar de Prins met een Fokker F 50 was geland, van een groot aantal luchtvaartvrienden en medevliegers op de vele vliegtuigtypen die hij in zijn lange vliegercarrière vloog. Het weerzien van Squadron Leader Murray Pavne, zijn vlieginstructeur in 1941, alsmede van bemanningsleden tijdens enige operationele vluchten boven bezet gebied die de Prins meemaakte, vormde daarbij stellig een hoogtepunt. Zo ook de rit per trekker op het Kamp van Zeist in het uniform van Air Commodore van de R.A.F., ingestrapped op een vliegtuigstoel, getooid met een King Size vliegerwing, tesamen met een gekooide Polly Grev van 322 Squadron, het squadron dat door zijn initiatief en aandringen in Engeland werd opgericht. De herinnering aan deze triomftocht zal zeker levend worden gehouden via de foto's door H.K.H. Prinses Juliana als 'hoffotograaf genomen. In het MLM werd het feest voortgezet met toespraken waarin de grote verdiensten van de Prins als vlieger, luchtvaartenthousiast en luchtvaartpromotor werden gememo reerd. Bij het daarop volgende informele samenzijn was vooral de fotoreportage van de ruim 200 door prins Bernhard gevlogen vliegtuigtypen, een trefpunt voor de uitwisseling van herinneringen. Hier ook had onze Stichting Vrienden van het MLM de eer om de Prins, onze beschermheer, het eerste exemplaar te mogen aanbieden van de speciaal voor het 50-jarig jubileum uitgegeven enveloppe. Alles bij elkaar was de 24ste april een memorabele dag voor velen, maar wel zeer in het bijzonder voor Prins Bernhard, een vlieger van goud! H. Dieters 3 EEN UITGAVE VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HETMIUTAIRE LUCHTVAARTMUSEUM

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1991 | | pagina 3