Overdracht Northrop NF-5B 'K-4011' Maandag 17 julij.l. werd formeel de Northrop NF-5B 'K-4011' aan het Militaire Luchtvaart Museum overgedragen. De K-401 1 heeft het laatst gevlogen bij het 316 Squadron als opleidings- en trainingsvliegtuig. De tweezitter was verre van kompleet en moest worden samengesteld uit komponenten van andere vliegtuigen. De bijbehorende motoren zouden worden ontmanteld en als reservedelen worden verkocht. Door de direkteur van het Militaire Lucht vaart Museum, Luitenant Kolonel M. Bot- ma, werd in zijn openingsrede veronder steld, dat de in het verleden verstoorde relatie tussen het museum en de DMKLu mogelijk debet kan zijn geweest aan deze situatie, met alle gevolgen van dien. Overste Botma vindt het derhalve noodza kelijk, dat die relatie weer wordt genormali seerd en geoptimaliseerd, waarbij hij bereid is het initiatief te nemen. In het kader van die verbeterde relatie wordt dan ook gehoopt, dat een reservering van vliegtuigen, die bij de KLu danwel bij de MLD worden uitgefaseerd, in de toekomst wordt gewaarborgd. En misschien zijn er nog mogelijkheden aanwezig, uit het restant NF-5 vliegtuigen dat nog in Nederland is, een single te bestemmen voor het museum. Gelukkig heeft het museum veel steun ondervonden van het Commando Logistiek en Opleidingen in de persoon van Kapitein De Schipper, die het museum een warm hart toedraagt. Voortvarend en met gebruikma- Commodore Kuyvenhoven, sous-chef aanschaf van de Koninklijke Luchtmacht, draagt de NF-5B K-4011 over. 7

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1991 | | pagina 7