Het wel en wee van het 18e squadron te Batchelor Australië in de periode van 1 april 1942 tot september 1945 (Vervolg op nieuwsbrief nr. 37) De toenmalige, voor de aankoop van de NF-5 verantwoordelijke minister en huidig adviseur van de Stichting W. den Toom voor de K-4011 geflankeerd door Gen. Maj. b.d. J.B. Spiege- lenberg, indertijd zijn adjudant. king van alle beschikbare formele en infor mele kontakten is hij erin geslaagd een NF- 5B in het museum te plaatsen die alleszins acceptabel is. Het vliegtuig is nagenoeg kompleet en alle systemen funktioneren, niet in de laatste plaats trouwens dankzij de NF-5 monteurs, die als sluitstuk van hun NF-5 monteursperiode, het vliegtuig in het mu seum hebben opgebouwd. Commodore Kuyvenhoven, sous-chef aan schaf van de Koninklijke Luchtmacht, bena drukte de rol van de NF-5, waarmee in totaal in Nederland meer dan 300.000 vlieguren zijn gemaakt, voornamelijk op lage hoogten. 'De NF-5 heeft 21 jaar het gezicht van de luchtmacht bepaald en was destijds een revolutionair ontwerp. Je mocht niet over de vleugels lopen, ledereen die er mee heeft gevlogen, was razend enthousiast. Honder den hebben met dit vliegtuig de eerste schreden op het pad van hun carrière gezet', aldus Commodore Kuyvenhoven. Hierna nam hij plaats in de cockpit van de K- 4011, die met ingetrokken landingsgestel stond opgebockt. Door het landingsgestel neer te laten, verrichtte hij symbolisch de laatste landing van de NF-5 en droeg daarmee de K-4011 over aan het Militaire Luchtvaart Museum. HGB AANVALLEN OP SCHEPEN MET OUDE MITCHELL'S De 2e juni 1943 is zo'n dag dat ik standby sta met nog drie andere bemanningen. Het is laat in de morgen en we zijn aan ons zoveelste kopje instant koffie bezig als plotseling de stilte wordt verbroken door het krakend tot leven komen van de tennoy en de dienstdoende OPS-officier de standby be manningen oproept om onmiddellijk naar de warroom te komen voor briefing en actie. Enkele minuten later zitten vier bemannin gen te luisteren naar de squadron OPS- officier Guus Winckel die ons in het kort 8

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1991 | | pagina 8