kustbatterijen en omkijkende was inderdaad het mondingsvuur van een groot aantal stukken duidelijk waar te nemen, wij zagen echter geen springpunten in onze nabijheid. Het wolkendek werd verder vliegende steeds hooger en na eenigen tijd zaten wij op ongeveer 1500 m. waar het koud begon te worden. Wij hadden dit er echter wel voor over, om wanneer, hetzij een Engelsch hetzij een Duitsch toestel mocht aankomen, dadelijk in de wolken te kunnen verdwijnen. De overtocht leverde weinig moeilijkheden op. De motoren liepen goed. Na ongeveer vijf kwartier vliegen waren er geen wolken meer. Er bleef niets anders over dan op een meter hoogte boven de zee te gaan vliegen. Op het zelfde ogenblik zagen we land. We twijfelden er eerst aan of het land was, omdat rechts van het land weer zee was en wij dachten ten Noorden van de Thames uit te komen. Wij koersten recht op de krijtrotsen aan. Boomsma zat klaar met onze Oranje Blanje Bleu vlag en Lindeman met witte lappen om tijdens de landing te zwaaien. Vlak bij de rotsen maakte ik een scherpe bocht van 90 gr. om tegen de wind in te landen. Nu waren van de kust af haken en oorlogskruizen op ons toestel duidelijk te zien. Een mitrailleur begon dan ook dadelijk te vuren zonder ons echter te raken. De landing was vrij hevig. In de uitloop raakte de rechter drijver nog een wrak van een schip verborgen onder de golven. Een moment dacht ik met toestel en al over de kop te zullen slaan, gelukkig viel het toestel terug en zaten we vast op het wrak. Boven ons op de krijtrotsen stond een groot aantal soldaten te schreeuwen en beduid de ons naar een iets verder gelegen strandje te taxiën. Ik startte de motoren weer, wist toen, door bij iedere hooge golf wat gas te geven, van het wrak los te komen en zette het toestel op het strand. Wij sprongen er uit, wenschten elkaar geluk en werden vervolgens door Engelsche soldaten gevangen genomen, en aan de plaatselijke autoriteiten van Broadstairs overgeleverd. De 2e Luitenant-vlieger G. Steen Op 16 oktober 1941 is op voordracht van de Minister van Oorlog aan de Tweede Luitenant G. Steen het Vliegerkruis uitgereikt 'Voor moedig en beleidvol optreden bij het voorbereiden en uitvoeren van hun ontsnapping uit door den vijand bezet gebied in een op dien vijand buitgemaakt vliegtuig en het landen daarmee op geallieerd grondgebied, hoewel dat vliegtuig de vijandelijke kentekenen droeg. w.g. WILHELMINA 10

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1991 | | pagina 10